Vô minh chấn động

Phạm Lưu Vũ

4-6-2023

Kiểm chứng mãi, té ra việc ông “khầy” Thích Chân Quang có “sáng kiến” đề nghị UNESCO công nhận sự Giác ngộ của Đức Phật, là “di sản văn hóa phi vật thể” của nhân loại, là có thật giời đất ạ. Thật là một sự vô minh đến chấn động.

Không còn gì để nói về sự tối hạ vô minh, lưu manh lộ liễu và ma quỷ hiện hình của ông khầy “thân tàn ma nhập” này.

Một ông tăng bình thường, dù Nam tông hay Bắc tông… bất kể tu đã bao lâu, dù chỉ đọc một câu, nhẫn đến một bài kệ, dù mới tụng một câu, nhẫn đến một bài kinh… thì cũng phải bịt tai khi nghe đến cái “sáng kiến” quái gở của hạng ma tăng mạt hạng này.

Có người là đệ tử của một vị “cao tăng”, từng gọi điện cho tôi, khuyên tôi dù bất kể hoàn cảnh nào, thì cũng không được chê bai những người xuất gia, Đức Phật đã dạy thế.

Tôi trả lời Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Xuất gia có chân tăng, tà tăng, ma tăng… Thì cái ông “cao tăng” của chị, nếu không phải ma tăng, thì cũng là tà tăng. Chính vì hạng “tăng” ấy, mới khiến những ma tăng như Thích Chân Quang công nhiên dùng sự lưu manh của mình, để hủy báng sự Giác ngộ của Đức Phật đến mức như vậy.

Sự Giác ngộ của Đức Phật mà là “di sản” ư? Không sự u tối nào tối tăm hơn ý nghĩ ấy. Nói ra mồm thì không sự hủy báng nào ghê gớm hơn. Niết Bàn là pháp vô lậu, “di sản”… là pháp hữu lậu. Từ hữu lậu nghĩ về vô lậu là tối tăm, vì sẽ không bao giờ tới. Lấy pháp hữu lậu để “vinh danh” pháp vô lậu là hủy báng, vì đã đặt hữu lậu lên trên vô lậu, đặt bất giác lên trên bản giác, đặt vô minh lên trên Giác ngộ… tức là đặt chúng sinh lên trên Đức Phật.

Nếu cõi súc sinh, hoặc chúng sinh ở Địa ngục, ngạ quỷ… có một tổ chức tương tự như UNESCO, công nhận “sáng kiến” này của ma tăng Thích Chân Quang là “di sản phản văn hóa” phi vật thể, và “vinh danh” cả cái thân tứ đại của Thích Chân Quang là “di sản vô minh” vật thể, thì hoàn toàn có lý.

Một “thượng tọa”, mạo danh Thích tử, mặt nhơn nhơn thở ra “sáng kiến” ấy, thì ngay cả làm kẻ ngoại đạo cũng còn chưa đáng, vì bất kể ngoại đạo nào cũng không bao giờ muốn tạo nghiệp Vô Gián như vậy.

Ngay cả đạo Nho, một trong những đạo vô thường của thế gian, cũng không dám “báng bổ” tiền nhân đến mức như thế. Ngày trước Tần Thủy hoàng đã từng bãi bỏ phép đặt tên “thụy”, bởi như thế tức là làm con mà dám “nghị luận” hoặc “vinh danh” về cha. Thế là vô đạo, hỗn láo, là mất dạy đấy, nghe rõ chưa? Hả khầy Thích Chân Quang?

Cuối cùng, câu này không dành cho ma tăng kia, mà dành cho các nhà tu hành, các phật tử chân chính, và những người tin Phật: Sự Giác ngộ của Chư Phật mười phương ba đời, quyết không phải là “vật thể”, cũng không phải “phi vật thể”.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

 1. Tên lưu manh vịt cộng ĐỘI LỐT thành phần thứ 3 Cao Huy Thuần chính hắn đưa ra QUỶ KẾ châm mồi lửa nội chiến tôn giáo PHẬT-CÔNG giáo trông vụ Biến cố Miền Trung … Thanh Bồ – Đức Lợi Đà Nẵng mà nghĩ lại thời trẻ sống giữa làn gianh hai làng TAM TÒA Công giáo – THUẬN THÀNH Phật giáo mà còn ÁC MỘNG bỗng chốc hai làng như muốn đánh phá lẫn nhau …trong Nội chiến Tôn giáo giữa Nội chiến Quốc-cộng ….

  https://www.diendan.org/viet-nam/tuong-niem-ngon-duoc-1963

  Tưởng niệm ngọn đuốc 1963
  – Cao Huy Thuần

  Tên lưu manh vịt cộng ĐỘI LỐT thành phần thứ 3 Cao Huy Thuần chính hắn đưa ra QUỶ KẾ châm mồi lửa nội chiến tôn giáo PHẬT-CÔNG giáo trông vụ Biến cố Miền Trung … qua PHÁP du học rồi đất lành chim đậu BƠ SỮA đã lôi kéo tên phậP tử CƠ HỘI HOẠT ĐẦU lưu manh vịt cộng ĐỘI LỐT thành phần thứ 3 Cao Huy Thuần ĂN VẠ Đất Pháp như tên TRẦN BỬU KIẾM

  https://www.diendan.org/nhung-con-nguoi/tran-buu-kiem-1920-2022

  TRẦN BỬU KIẾM lưu manh thái tử ĐÃ Ở LẠI PHÁP ăn trợ cấp + tiền già + nhà dưỡng lão MIỄN PHÍ …không chụi về Nước giải f óng phỏng d..ái xong XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC chủ nghĩa XUỐNG HỐ CẢ NƯỚC

  https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. “Không biết các đấng sinh thành đã nhiễm phải bùa mê thuốc lú gì mà đẻ ra cái quái thai này ?” — nói vậy thì tội oan cho bậc cha mẹ đó quá? “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Học ở chốn thiên đường GD hàng đầu thế giới, theo các bảng xếp hạng, nên hấp thu được tinh hoa thôi: tức là biết được quốc doanh tự là một quan lộ cực kỳ tương lai — mọi ngả đường đều hướng về TƯ ấy mà.


 3. Thời Pháp nạn đại gia đỏ + quý tộc đỏ + giả tăng đỏ như nấm dại xả độc tàn phá toang Hình hài Mẹ Việt Nam
  ***********************

  https://www.youtube.com/watch?v=8xXqvldBDBs
  LÝ THƯỜNG KIỆT qua nhận xét của Sư hổ mang sư hổ lửa Thích Chân Quang

  Thời Pháp nạn Quê Hương lắm hoàng tăng
  Ngai vàng chổm chệ thằng trọc sư hổ mang
  Khác gì tên thái tử đỏ Nông Đứ..T Mạnh
  Răng chắc c..ặc bền đâm thủng cái ấy bao nàng !
  Hạ tọa “Chích” chân Quang siêu vi Trun..g C..uốc
  Lỗ láo chỉ trích Lý Thường Kiệt vì Nước thương Dân
  1 Hạnh “tiếp hiện” sư cô Chân Không “lòi” ba cháu gái
  Thuở Phật nạn kéo theo Đất Nước trầm luân
  Đại gia đỏ + quý tộc đỏ + ngụy tăng đỏ như nấm dại
  Xả độc tàn phá toang Hình hài Mẹ Việt Nam

  https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 4. Đồng ý với Phạm Lưu Vũ với tựa đề . Viện Minh triết của bác Nguyễn Khắc Mai định nghĩa “Vô Minh” là phủ định Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông này đòi công nhận “sự Giác ngộ của Đức Phật, là “di sản văn hóa phi vật thể” của nhân loại” đúng là Vô Minh . Điều mà ông cần làm để chứng tỏ mình không Vô Minh là đòi công nhận “sự Giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lê của Hồ Chí Minh là “di sản văn hóa phi vật thể” của nhân loại”

  Trước hết, Việt Nam cần tổ chức linh đình hiện tượng “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin”, mời các chuyên viên LHQ tới cho họ ăn chơi phủ phê như Vin phét mời chuyên gia, cho họ chứng kiến lòng kính trọng của dân TA đv Chủ tịch Hồ Chí Minh . Chắc chắn họ sẽ xác nhận liền tù tì

  “là công an hoặc là người do công an cài vào”

  Công an thì đã sao ? “nếu bỏ những chi tiết khác biệt đi, phần còn lại đều là những CON NGƯỜI”, “tướng Trần Độ vì một đời phục vụ cho đảng mà bị đối xử tệ bạc ngay trong lúc chết, cũng là đáng lắm?” Công an có làm lợi cho chế độ bằng Trần Độ, bằng Nguyễn Trọng Vĩnh hay Lường Tú Tuấn không ?

 5. “Không biết các đấng sinh thành đã nhiễm phải bùa mê thuốc lú gì mà đẻ ra cái quái thai này ?” — ôi xin đừng trách vậy mà tội cho bậc cha/mẹ đó quá; thực ra giải thích rất đơn giản là “hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” — sản phẩm của GD dưới mái trường thiên đường này thôi? cộng thêm với lựa chọn cá nhân — đeo đuổi quan lộ qua ngả quốc doanh tự thì tương lai cũng sáng láng đấy — mọi ngả đều hướng đến TƯ đó mà? tôi nghĩ ông này khá thông minh…

 6. Trừ một số còn u mê ở VN, mọi người đều biết mấy tay đầu trọc mặc áo nâu đang ngự tại các chùa ở VN hiện nay hầu hết là công an hoặc là người do công an cài vào. Lũ ma tăng này có cấp bậc tương đương tướng tá trong ngành CA cả đấy.
  Một trong những tên ma tăng này là Thích Thanh Quyết, được mênh danh là Thích Hành Quyết. Khi còn đi học, hắn vào khoa Trung văn với vai học trò khá đứng đắn, thế mà chỉ sau một thời gian, hắn hiện nguyên hình là một tên công an cỡ bự. Một vị chư tăng chùa Quán Sứ cho biết Quyết đã mang hàm đại tá.


 7. Từ Bò hầm kiểu Pháp tại Paris đến Bò dát vàng kiểu nhà Thổ tại Hà Lội !!!
  ********************************

  Anh Hiền muốn Việt nam hóa phim Pháp tại Hà L…ội
  Bò hầm kiểu Tây ***** hóa kiểu nhà Thổ chắc rồi
  Bò dát vàng kiểu Khâm Thiên khu Đèn đỏ
  Sao vàng lấp lánh cờ máu dưới mưa phùn rơi
  Bác đạo diễn lạc rừng Hoa như kiếm báu
  Toàn dàn diễn viên toàn nữ minh tinh tựa sao trời
  Nghệ thuật ẩm thực chắc món giả cầy rựa mận
  Đầu chó mông dê tô hô chắc phim hốt hết lời
  Có gì ra Mai Dịch mời bác Đỗ 10 hoạn lợn
  Tài bác quả Nghệ thuật thiến heo nọc hơn dân chơi
  Đầu bếp xin vào Nhà tù Nhỏ ra Nhà tù Lớn
  Nổi tiếng như cồn Thánh rắc hành mới vào nơi
  Nấu xong món phở phao câu hóa bồi bàn điêu luyện
  Bưng tô hầu thực khách dáng đi ủn ỉn Kim chắc thua rồi !
  Hoạt cảnh đấu tranh chính trị bất bạo động trả giá đắt
  Bao năm vợ hiền thiếu chồng – ba cô con gái vắng cha ơi !
  Bên trong Ổ kén chưa vàng đã vỡ toang Tổ ấm
  Bác Tô N..âm n..àm ơn bớt trả thù Dân lành lỡ giỡn chơi
  Nhìn Thánh rắc muối phỏng theo thành Thánh rắc hành tỏi
  Nấu xong món phở phao câu hóa bồi bàn điêu luyện mất rồi
  Bưng tô hầu thực khách dáng đi ủn ỉn Chú Kim cái chắc
  Bác Tô N..âm n..àm ơn bớt trả thù Dân oan lỡ giỡn chơi

  Anh Hiền ước gì được làm phim về Đức Phật
  Nhắn đạo diễn xứ Vệ có đứ..t Phậ..p vác AK 47 ngồi
  Lúc sống vô minh bưng bô bác Mao Xếnh Xáng
  Lúc chết như sư hổ mang Thích chân Quang sành đời
  Sánh đôi với chí phèo hồ chí meo tài tuyên giáo
  Dám ngang hàng với Bụt thật nơi Yên Tử góc Trời

  Trầm hương tỏa ngát hóa giải Nguyên Mông tận muôn đời …

  https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  ***** Bò hầm kiểu Tây = Pot au Feu tên phim của đạo diễn Trần Anh Hùng vừa đoạt Giải Điện ảnh Cannes

 8. Hãy xem Karl Marx và Lenine căm ghét tôn giáo tới mức nào.
  Hãy xem Stalin tiêu diệt tôn giáo ở Liên Xô ra sao
  Hãy xem Mao Trạch Đông căm ghét đạo Khổng tới mức nào..
  Vậy mà chủ nghĩa Mác – Lê ở VN lại chọn một thứ tôn giáo làm quốc đạo (!)
  Đủ biết, cái thứ tôn giáo ấy ở nước ta đã bị ma hóa tới mức nào. Chưa hề có nước CS nào đưa sư sãi vào quốc hội, kết nạp sư sãi vào ĐCS. Trừ VN.
  Nhân vật tiêu biểu nhất hiện nay ở VN là Thích Chân Quang, mở đầu sự nghiệp bằng luận án tiến sĩ, nghiên cứu về “nghĩa vụ con người”.
  Mọi người hãy tìm hiểu kỹ về nhân vật này.

 9. Không biết các đấng sinh thành đã nhiễm phải bùa mê thuốc lú gì mà đẻ ra cái quái thai này ?

Comments are closed.