Sắc phong Việt Nam được mang bán đấu giá tại Trung Quốc (Phần 2)

Trần Ngọc Đông

12-4-2023

Tiếp theo Phần 1

PHẦN 2: SẮC PHONG TRIỀU LÊ- TÂY SƠN

Trong sắc phong triều Lê không ghi tên làng nên nếu chưa điều tra thì không biết của địa phương nào.Thông thường tại mặt sau của sắc có ghi tên làng.

Ảnh trên mạng

_____

NỘI DUNG CHI TIẾT 12 ĐẠO SẮC PHONG SẮP ĐẤU GIÁ VÀO NGÀY 24/4/2023 VÀ ĐỊA CHỈ CỦA LÀNG ĐÃ SỞ HỮU

1. MÃ SỐ 2243: Sắc phong thần ngày 24/7/1740 (tạm ghép ngày âm vào năm dương để tiện theo dõi thời gian) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 1. Vị thần được phong: Sùng Cơ Tiên Hoàng Đế. Địa phương lưu giữ sắc phong: không thể hiện (vì thường được viết ở nhãn tại mặt sau sắc phong, không có ảnh chụp mặt sau).

2. MÃ SỐ 2244: Sắc phong thần ngày 20/5/1844 niên hiệu Thiệu Trị thứ 4. Vị thần được phong: Từ Đạo Hạnh Đại Pháp Thiền Sư Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Thọ Lộc, huyện Thư Trì (không ghi tên tỉnh) nay là Thọ Lộc, Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình.

3. MÃ SỐ 2245: Sắc phong thần ngày 13/8/1846 niên hiệu Thiệu Trị thứ 6. Vị thần được phong: Trinh Chính Bạch Thạch Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (không ghi tên tỉnh) nay là Dị Nậu Tam – Nông Phú Thọ (Sắc của đền Quốc Tế).

4. MÃ SỐ 2246: Sắc phong thần ngày 20/11/1850 niên hiệu Tự Đức thứ 3. Vị thần được phong: Tản Viên Sơn Tam Vị Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông. Nay là Dị Nậu – Tam Nông – Phú Thọ (Đền Quốc tế).

5. MÃ SỐ 2247: Sắc phong thần ngày 10/11/1853 niên hiệu Tự Đức thứ 6. Vị thần được phong: Bản Cảnh Thành Hoàng Linh Phù Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Từ Đường, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Nay là Từ Lâm – Đồng Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng.

6. MÃ SỐ 2248: Sắc phong thần ngày 24/11/1880 niên hiệu Tự Đức thứ 33. Vị thần được phong: Linh Tích Anh Thanh Tuấn Vọng Tú Ngưng Vân Mông Tối Linh Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Tuy Lai, huyện Chương Đức, đạo Mỹ Đức. Nay là Tuy Lai – Mỹ Đức – Hà Nội.

7. MÃ SỐ 2249: Sắc phong thần ngày 01/7/1887 niên hiệu Đồng Khánh thứ 2. Vị thần được phong: Tản Viên Sơn Tam Vị Thượng Đẳng Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa (nay là tỉnh Phú Thọ).

8. MÃ SỐ 2250: Sắc phong thần ngày 18/11/1889 niên hiệu Thành Thái thứ 1. Vị thần được phong: Minh Kinh Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa (nay là tỉnh Phú Thọ).

9. MÃ SỐ 2251: Sắc phong thần ngày 18/8/1909 niên hiệu Duy Tân thứ 3. Vị thần được phong: Bản Cảnh Thành Hoàng Chi Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Tế Xuyên, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Địa danh này nay đã thuộc huyện Gia Lâm – Hà Nội. Do đó tuy có tên tỉnh Bắc Ninh nhưng hiện không có sắc của Bắc Ninh.

10. STT 2252: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Bản Thổ Thành Hoàng Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã Phú Ích, huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam. nay là Bắc Lý- Lý Nhân Hà Nam.

11. STT 2253: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Kim Ngô Đại Tướng Quân Kình Khí Bảo Đại Định Công Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã An Đông Bình, huyện Năng An, tỉnh Hải Dương nay là An Đông Bình – Bình Giang – Hải Dương.

12. STT 2254: Sắc phong thần ngày 25/7/1924 niên hiệu Khải Định thứ 9. Vị thần được phong: Kim Ngô Đại Tướng Quân Dũng Trí Chính Trực Thông Minh Tôn Thần. Địa phương lưu giữ sắc phong: xã An Đông Bình, huyện Năng An, tỉnh Hải Dương. Nay là An Đông Bình – Bình Giang – Hải Dương.

Link: http://www.yangmingauction.com/searchresult.html

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây