Trí khôn nhân tạo

Nguyễn Hưng Quốc

3-2-2023

Mấy ngày qua, trên các mạng xã hội, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, người ta xôn xao bàn về ChatGPT, một công cụ cung cấp thông tin mới xuất hiện. Nó được vận hành bởi cái gọi là trí thông minh nhân tạo. Nó có thể làm thơ. Nó có thể viết văn. Nó có thể trả lời hầu như mọi câu hỏi của người đọc một cách nhanh chóng.

Tôi thử vào ChatGPT, thấy nó trả lời nhanh thì nhanh thật, nhưng chính xác thì không hẳn. Tôi đặt 3 câu hỏi. Tất cả đều bằng tiếng Việt. Các câu trả lời cũng bằng tiếng Việt. Về ý chung: Khá tốt. Tuy nhiên, một số chi tiết thì sai (ví dụ, chuyện ông Trọng từng làm thủ tướng ở câu 2 là không đúng). Trong câu 1, có một nhóm từ vô nghĩa (chế độ nhà nước lỵ).

Câu 1

Hỏi: Việt Nam có dân chủ không?

Đáp: Không, Việt Nam là một nước có chế độ nhà nước lỵ, với Chính phủ được điều hành bởi một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2

Hỏi: Nguyễn Phú Trọng là ai?

Đáp: Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Anh ta cũng là Thủ tướng của nước từ năm 2016 đến nay.

Câu 3

Hỏi: Bao giờ chế độ cộng sản ở Việt Nam sụp đổ?

Đáp: Không có dấu hiệu cho thấy rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam sẽ sụp đổ trong tương lai gần. Những quyết định về tư tưởng và chính sách đều phải được quản lý và thực hiện bởi các cơ quan chính phủ của Việt Nam.

Điều thú vị là khi tôi đánh các câu hỏi bằng tiếng Anh thì phần trả lời (cũng bằng tiếng Anh) lại khá chính xác:

Câu 1

Vietnam is a one-party communist state, and therefore is not considered a democracy. While there are elections held for various positions within the government, the ruling Communist Party of Vietnam holds a monopoly on political power and exerts significant control over the country’s media and civil society.

(Việt Nam là một quốc gia cộng sản độc đảng, và do đó không được coi là một nền dân chủ. Trong khi có các cuộc bầu cử được tổ chức cho các vị trí khác nhau trong chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền về chính trị và kiểm soát đáng kể các phương tiện truyền thông và xã hội dân sự của đất nước.)

Câu 2

Nguyen Phu Trong is a Vietnamese politician who has been serving as General Secretary of the Communist Party of Vietnam since 2011. He is considered to be one of the most powerful figures in the country and has been instrumental in shaping the country’s economic and political policies. Prior to his role as General Secretary, Trong held various high-level positions within the government, including the head of the National Assembly’s Committee for Internal Affairs.

(Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011. Ông được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong nước và có công trong việc định hình các chính sách kinh tế và chính trị của đất nước. Trước khi làm Tổng bí thư, ông Trọng đã giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính phủ, trong đó có Trưởng ban Nội chính của Quốc hội.)

Câu 3

As a language model AI, I don’t have the ability to predict the future or speculate on the collapse of a government. The future of any government, including the communist regime in Vietnam, is subject to many unpredictable variables and events. Political, economic, and social factors can all play a role in determining the stability and longevity of a government.

(Là một mô hình ngôn ngữ dựa trên trí tuệ nhân tạo, tôi không có khả năng dự đoán tương lai hay suy đoán về sự sụp đổ của một chính phủ. Tương lai của bất kỳ chính quyền nào, kể cả chế độ cộng sản ở Việt Nam, đều có nhiều biến cố khó lường. Các yếu tố chính trị, kinh tế và xã hội đều có thể đóng vai trò quyết định sự ổn định và trường tồn của một chính phủ.)

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đã có Artificial (lack of) Intelligence/Idiots/IDS từ đời tám goánh nào rùi

  Trích Giáo sư Tương Lai trích Đặng Văn Ngữ

  Vì tự do dân chủ mà nhân dân ta còn quyết tâm đánh lui mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng để chế độ dân chủ lan khắp toàn lãnh thổ ta

  Tây-Mỹ đi sau Việt Nam 5 chục năm có dư

 2. 3 cậu hỏi dễ quá, chả cần trí Khôn cũng biết Liền – lên google seảch hoặc wikipedia.
  Hẫy hỏi khó tí xem nó có ní nuận được ko,như là
  – Vì sao gọi nà Trọng lú?
  – Cũi kế tiếp của cái Lò tôn vĩ đại là ai?
  – Trùm cuối là ai?

  – “Phê binh văn học VN sau 1075” để bạn đánh giá!!!

 3. Nhà nước lỵ: cái thứ nhà nước bệnh kiết lỵ đấy mà, vì bọn csvn nó cứ cố rặn đỏ mặt tía tai suốt gần 100 năm để tiến lên xhcn nhưng vô vọng nên cái gã đầu bạc mới than thở hôm nào. Nó nói tắt đấy, xem ra cái thứ AI cũng khôi hài chán. Dù gì thì cũng là một tập hợp dữ liệu được con người đưa vào và sàng lọc để cung cấp trí tò mò của con người!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây