World Cup và tiền

Nguyễn Thông

23-11-2022

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời sống văn hóa văn nghệ, thể thao. Dân được phục vụ thỏa đáng thì dân lại còng lưng làm để trả công cho nhà nước. Chả ai cho không nhau cái gì, mà cũng chẳng ai phụ bạc công ơn. Đó là quan hệ sòng phẳng giữa dân với chính quyền.

Nay VTV lấy danh nghĩa kinh tế thị trường, bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng World Cup. Tiền ấy từ đâu, có phải của nhà nước không thì chưa rõ, nhưng bộc lộ thói con buôn, cứ phải bán-mua, tiền trao cháo mới múc, không còn chút gì cái tinh thần “vì nhân dân phục vụ” như đảng và chính phủ rao giảng lâu nay.

Người dân/khách hàng đã trót sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nào đó, nếu nhà mạng ấy không thương lượng mua bán được với VTV là bị cắt World Cup không thương tiếc, mà trường hợp HTVC là rõ nhất. Người dân mua dịch vụ của HTVC không có tội gì, nhà nước không thể lấy cớ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán của các cơ quan nhà nước mà bỏ mặc bỏ rơi họ.

Tiền dân đóng thuế để nhà nước nuôi VTV không phải là tiền âm phủ tiễn vong. Người dân còng lưng nuôi đảng, chính phủ, cơ quan nhà nước, nhưng chỉ có tí nhu cầu coi World Cup mà cũng bị bỏ rơi, bị phó mặc cho kinh tế thị trường.

Thế thì hãy để VTV tự nó lo cho nó, đừng cấp tiền dân cho nó nữa, đừng lấy tiền nhà nước mua sắm máy móc, trả lương; cứ để nó hai tay vày lỗ miệng, xem nó có còn vênh váo được bao lâu.

Trước mắt, nhà nước “của dân do dân vì dân” hãy trích ngay khoản tiền ngân sách trả cho món tiền bản quyền kia, để nó phát World Cup phục vụ nhân dân. Số tiền ấy không đáng là bao so với những khoản tiền khổng lồ bị thất thoát do đám cán bộ tham nhũng. Và đừng nghĩ là miễn phí, bắt dân phải chịu ơn huệ. Tiền ấy do dân đóng góp, thì dùng vào việc phục vụ dân. Vả lại, dân được coi World Cup, họ lại càng cố gắng làm thêm nhiều tiền để nộp cho các ông các bà.

Còn không, từ nay đừng gọi VTV là đài truyền hình quốc gia nữa, khi nó chưa xứng tầm xóm ấp. Và bảo “vì nhân dân phục vụ” thì lại càng không. Không chỉ nó, mà ngay cả nhà nước cũng vậy.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây