Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và chuyện ‘bồi dưỡng cán bộ’

Blog VOA

Trân Văn

3-8-2022

Tính đến 2013, công quỹ đã chi… 4.400 tỉ cho dự án, trong đó đã thanh toán cho nhà thầu 95% chi phí theo thỏa thuận nhưng dự án vẫn bị bỏ hoang từ đó đến nay vì bất đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu phía Trung Quốc.

Cuối tuần vừa rồi, hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt tường thuật về sự kiện ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam – đến khảo sát “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2”.

Dự án vừa đề cập khởi công năm 2007, ban đầu dự trù sẽ chi 3.800 tỉ, sau đó được chính phủ cho phép thay đổi mức đầu tư, tổng vốn đầu tư được nâng lên thêm 4.300 tỉ nữa thành… 8.100 tỉ.

Tính đến 2013, công quỹ đã chi… 4.400 tỉ cho dự án, trong đó đã thanh toán cho nhà thầu 95% chi phí theo thỏa thuận nhưng dự án vẫn bị bỏ hoang từ đó đến nay vì bất đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu phía Trung Quốc.

Tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu phía Trung Quốc thuộc loại tranh chấp không thể giải quyết tại tòa án hay trọng tài quốc tế vì khi đàm phán, ký kết hợp đồng, đại diện phía Việt Nam mắc đủ thứ sơ suất, lỗi lầm nên giờ… 4.400 tỉ trở thành nơi… nuôi cỏ và chứa những thiết bị… rỉ sét. Không chỉ có thế, “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2” khiến 4.000 người thất nghiệp, ảnh hưởng đến cuộc sống của 20.000 người phụ thuộc vào 4.000 người này suốt 15 năm vừa qua.

Giống như các tiền nhiệm, ông Chính tìm đến Thái Nguyên khảo sát “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2” chỉ để bày tỏ sự “sốt ruột” và “xót ruột” rồi yêu cầu các viên chức hữu trách… “suy nghĩ giải pháp” (1).

***

Cũng vào cuối tuần vừa rồi, hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt giới thiệu “Kết luận 39của Bộ Chính trị về việc thực hiện tiếp… “chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài”.

Theo đó, trong 15 năm vừa qua, việc thực hiện “Đề án 165” nhằm “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Qua “Kết luận 39”, Bộ Chính trị quyết định “tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước cho đến 2030”. Cụ thể: Từ nay đến năm 2025, mỗi năm, cử 400 cán bộ đi bồi dưỡng ở ngoại quốc, bao gồm 250 được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn, 120 được cử đi bồi dưỡng ngoại ngữ, 40 được cử đi bồi dưỡng trung hạn. Từ 2026 đến 2030, mỗi năm cử 500 cán bộ đi bồi dưỡng ở ngoại quốc, bao gồm 300 theo kiểu ngắn hạn, 150 cử bồi dưỡng về ngoại ngữ, 50 bồi dưỡng theo kiểu trung hạn.

Nhìn một cách tổng quát, “Kết luận 39” của Bộ Chính trị rất cụ thể về thời hạn thực hiện chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” cũng như số lượng cán bộ được cử đi bồi dưỡng hàng năm theo từng kiểu bồi dưỡng nhưng có hai điểm vốn là lõi của việc cử cán bộ lãnh đạo, quản lý ra nước ngoài bồi dưỡng thì Bộ Chính trị lại lờ đi: Chi phí cho việc thực hiện “Kết luận 39” là bao nhiêu và lấy gì cũng như những ai phải chịu trách nhiệm về hiệu quả?

Dựa vào đâu mà Bộ Chính trị cho rằng, trong vòng… “hai tuần” (đối với bồi dưỡng ngắn hạn), hoặc… “ba tháng” (đối với bồi dưỡng trung hạn), những cán bộ được cử đi bồi dưỡng tại ngoại quốc có thêm hiểu biết và có thể nâng cao “kỹ năng lãnh đạo, quản lý” trong việc “tổ chức bộ máy nhà nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại”, thực thi “chính sách phát triển bền vững, kinh tế, khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, cũng như “xây dựng pháp luật và hoạt động tư pháp” (2)?

***

Kết luận 39” của Bộ Chính trị xác định, đối tượng được tuyển chọn để cử đi “bồi dưỡng” ở ngoại quốc phải là: “Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương. Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”. Có một ngoại lệ về đối tượng cho các khóa “bồi dưỡng” trung hạn, có thể mở rộng đến “cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên ở địa phương”.

Chưa thể kết luận về kết quả của… “Kết luận 39” nhưng từ thực tế như đã biết và đang thấy, có thể kết luận về “Đề án 165”. Sau 15 năm thực hiện chủ trương “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, đội ngũ “Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương. Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ươngđã tạo ra vô số chủ trương, kế hoạch, dự án mà kết quả giống như… “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2” và cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền chưa biết giải quyết thế nào ngoài việc tiếp tục hô những khẩu hiệu kiểu như ông Chính vừa hô: “Phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, xây dựng và phát triển một nền công nghiệp hiện đại, trong đó có các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim”!

Sau vô số kế hoạch, dự án kiểu như “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2”, Bộ Chính trị quả là dũng cảm khi cho rằng… “Đề án 165 đã đạt được kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu đề ra và công bố… “Kết luận 39”!

Chú thích

(1) https://cadn.com.vn/thu-tuong-sot-ruot-va-xot-ruot-truoc-thuc-trang-du-an-mo-rong-giai-doan-2-nha-may-gang-thep-thai-nguyen-post264608.html

(2) https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-tu-nay-den-2025-moi-nam-cu-khoang-400-can-bo-di-nuoc-ngoai-boi-duong-bang-ngan-sach-20220730140822269.htm

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và chuyện ‘bồi dưỡng cán bộ’

  Hơn 8.000.000.000.000 hồ tệ tương đương 440.000.000 đô la Mỹ để cho bọn nhà thầu TRUN….G C…UỐC bó ăn trên đầu trên cổ do thằng TÀU nằm vùng HOÀNG TRUNG HẢI leo vào BỘ (=lò tôn) CHÍNH CH..Ị CHÍNH EM lên đên cấp Bộ ch..ưởng thành ủy Hà L..ội KÝ KẾT xây Nhà máy Gang thép Thái Nguyên nhìn TT Phạm Minh Chính bốc hốt SẮT VỤN RỈ mà phát sợ !!!! Các nước ÂU-MỸ mà xây Nhà máy Gang thép như thế ngay tại châu Phi chắc chắn cũng bị PHÁP LUẬT ÂU-MỸ sở tại trừng phạt tại TOÀ ÁN tại ngay nước sở tại VÌ LÀM ĂN SAI Pháp luật ….

  Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và chuyện ‘bồi dưỡng cán bộ’

  Hơn 8.000.000.000.000 hồ tệ tương đương 440.000.000 đô la Mỹ để cho bọn nhà thầu TRUN….G C…UỐC bó ăn trên đầu trên cổ do thằng TÀU nằm vùng HOÀNG TRUNG HẢI leo vào BỘ (=lò tôn) CHÍNH CH..Ị CHÍNH EM lên đên cấp Bộ ch..ưởng thành ủy Hà L..ội KÝ KẾT xây Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và hàng ngàn DỰ ÁN đắp chiếu nằm ngủ như thế THÌ CÒN LẤY TIỀN ĐÂU ‘bồi dưỡng cán bộ’ NÊN CHÚNG lại quay MỎ ĐỎ TIM ĐEN kên kên kềnh kềnh QUAY SANG HÚT MÁU MỦ DÂN ngay cả ngoáy mũi bằng KÍT pcr dỏm MADZ ..Ê IN QUẢNG NÔM của vợ chồng TRÙM CUỐI xúc phân Nguyễn Xuân Fuc*k
  Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và chuyện ‘bồi dưỡng cán bộ’

  Bọn siêu vi trun..g c..uốc nay ở VIỆT NAM xứ sở bất hạnh ra ngõ gặp nhan nhản như ruồi nhặng

  Bọn đồ tể ĐẠI HÁN lòng lang dạ sói tay sắt bọc nhung đang biến Việt Nam thành THUỘC ĐỊA KINH TẾ THỰC ẢO nuôi vài thằng như PHẠM NHẬT VƯỢNG thuê hàng trăm ngàn KHÔNG PHẢI LẮP RÁP mà chỉ bóc nhãn MADE IN CHINA ra rồi dán lại MADZ..Ê IN QUẢNG NÔM để trốn thuế cho TÀU CỘNG bán hàng qua ÂU-MỸ trốn thuế hàng trăm tỉ đô la … thì cho lũ như PHẠM NHẬT VƯỢNG vài tỉ VƯỢNG trả lương cho giai cấp công nhân bị bóc lột với đồng lương chết đói rẻ mạt sau khi bỏ làng quê về sống ở trọ trong những khu tập thể công nhân tồi tệ y hết như các nhà máy TÀU do bọn cai thầu TÀU canh gác giám thị NGƯỜI PHI CHÂU bị bóc lột ngay chính trên QUÊ HƯƠNG mình

  Làm bánh bisquit chớ làm vi mạch điện tử như ĐÀI LOAN đâu nói chi NAM HÀN hay NHẬT BẢN … dân Việt giờ chỉ bọn đánh cá SƠN HÀO HẢI VỊ ngon nhấtt bán qua TÀU giá rẻ mạt HAY trái cây THANH LONG xếp hàng cả vạn xe tải chờ qua cửa khẩu …. Đúng là bọn tôi tớ phiên thuộc TÂN GIAO CHỈ mà Tàu ô mong muốn và CHÍ PHÈO HỒ CHÍ MEO nhận lệnh MAO XẾNH XÁNG thi hành cho đến LŨ lãnh đạo hại DÂN bán NƯỚC hôm nay !!!
  Cứ nhìn ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH giúp hàng triệu các cháu nhà nghèo có cơ hội DU HOC MỸ ANH tại chỗ ngay QUÊ NHÀ cũng chẳng ai giúp sức đóng góp vì TƯƠNG LAI Thế hệ Trẻ Việt và ĐẤT VIỆT ….vịt kìu iêu NƯỚC AO NƯỚC LÃ đang du hí Hè với các chắt gái gú THỜI GIAN đâu để làm nội dung nội hàm 5% xây dựng ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH giúp hàng triệu các cháu nhà nghèo có cơ hội DU HOC MỸ ANH ngay tại Quê Nhà gần cha mẹ cổ vũ ….

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


 2. Chúng đã đang mang về Ý hệ Mao chết chóc trên Quê Hương chúng ta
  ************************

  Chẳng có khẩu súng trường AK47 nào
  Có thể bắn gục chúng tôi
  Không có bom nguyên tử nào từ trên trời rơi xuống
  Nhưng chắc chắn như bàn tay Mao như quỷ đỏ satan
  Nặn lên dựng lên Chí Phèo Hồ Chí Meo Diên An Nghệ An

  Chính hắn đã mang về Ý hệ Mao
  Gây hàng triệu chết chóc trên Quê Hương chúng ta
  Chúng đã tiếp tục đang mang về Chết chóc
  Tự sát dần mòn trên Quê Hương chúng ta

  Bây giờ, không có đại pháo nã Vị Xuyên ngày đêm
  Biến Phố này thành Lò vôi Thế kỷ 20
  Bây giờ, không có thành phố nào bị cày phá
  Như Chiến tranh Biên giới Bắc Xuân 1979
  Nhưng là cuộc chiến thầm lặng trên khắp Mặt trận
  Việt Nam là thuộc địa tiêu thụ đầu tiên
  Vật thí nghiệm phải nuốt hàng giả hàng nhái hàng dỏm
  Phá tan nền sản xuất quốc dân còn quá non trẻ
  Việt Nam là thuộc địa loang lổ
  Ô nhiễm khai mỏ như châu Phi
  Bô xít Tây Nguyên như Lời nguyền Tây Tạng
  Nhà máy gang thép Thái Nguyên thêm nữa một Lời nguyền
  Và cả Ngàn lời nguyền khác vẫn chưa phải là cuối
  Chưa kể Phố Tàu Chợ Lớn mọc lên như nấm độc cả Nước khắp nơi
  Cuộc chiến thầm lặng tiến hành song song
  Bằng tiến trình Tàu-Toàn cầu hóa khắp nơi Thế giới

  Như hàng triệu phát súng hãm thanh
  Bọn gián điệp khoa học kỹ thuật kinh tế Tàu cộng
  Đội quân thứ Năm gài nằm vùng trên cả trăm Phố Tàu
  Nhan nhản núp bóng ngay cả Luật pháp nước sở tại
  Bằng MỘT Đai MỘT Đường TRIỆU Bẫy
  Phá toang tiêu diệt dần Loài Người
  Cứ nhìn xứ Trà Tích Lan đã phá sản
  Thủ đô Colombo muốn nổ con mắt con ngươi
  Không bao giờ nghe thấy một âm thanh
  Và mang đến cái chết cho Quê Hương Việt Nam

  Chúng đã đang mang về Ý hệ Mao
  Chết chóc trên Quê Hương chúng ta
  Chúng đã đang mang về Chết chóc
  Trên Quê Hương chúng ta

  Chủ nghĩa Tam vô
  Vô Tổ Quốc chúng đã đang phá toang hoang Đất Việt Muôn đời
  Nhượng đất nhượng biển cho Tàu cộng
  Chưa hết chúng a tòng nối dáo cho giặc Bắc
  Hán hóa ngày đêm phim Tàu tràn kênh truyền hình cả Nước
  Như triều cường Hán Đỏ – đại hồng thủy khắp Non Sông

  Chủ nghĩa Tam vô
  Vô Tôn giáo chúng cài bọn côn an đầu trọc
  Sư hổ mang gái gú ni cô phá nát chùa chiền
  Vô Tôn giáo chúng cho bọn côn an nằm vùng
  Gài vào Giáo xứ theo dõi ngày đêm

  Chủ nghĩa Tam vô
  Vô gia đình chúng đã phá hủy gia đình
  Tế bào xã hội Việt Nam

  Nhân danh đất đai ruộng vườn do nhà nước quản lý
  Chúng bán lại cho thương lái chệt nhà đầu tư Tàu cộng
  Chúng cướp đất cướp ruộng cướp nhà hàng triệu Dân oan
  Như chúng bỏ mặc gia đình quân dân cán chính Miền Nam
  Đói khổ trên vùng kinh tế mới
  Mặc cho kền kền mỏ đỏ tim đen hành hạ
  Rồi đến lượt kênh kênh đã nhặt xương của chúng tôi
  Chúng vơ vét cạn kiệt lực Đất Nước
  Nay đã hoàn thành nhét đầy ngân hàng Thụy Sĩ
  Chúng đang di tản gia tộc
  Di dân vào Mỹ-Âu tư bản giãy chết
  Bỏ lại hàng chục triệu đồng bào thành nạn nhân

  Vì vậy, hãy lắng nghe Hậu duệ chúng tôi
  Hãy sẵn sàng chào đón khi Con cháu chúng ta trở về
  Vì Người Việt Tự do chắc chắn sẽ trở lại
  Như Bình minh như Rạng đông như Mặt trời mọc
  Bây giờ hãy kiếm cho mình bài Chiến thắng ca
  Và hát Khải hoàn ca cho đến chúng ta hoàn thành
  Hát hết Lòng mình và hát thật Tình
  Hat đưa bọn quỷ đỏ thân Mao-Tàu xuống thẳng Hỏa ngục
  Những tên quan tham quan đỏ bán Nước hại Dân
  Tội ác chúng trước Dân Việt Sử Việt phải trừng phạt bây giờ

  Chúng đã đang mang về Ý hệ Mao
  Chết chóc trên Quê Hương chúng ta
  Chúng đã đang mang về Chết chóc
  Trên Quê Hương chúng ta

  Chúng đã đang mang về Ý hệ Mao
  Chết chóc trên Quê Hương chúng ta
  Chúng đã đang mang về Chết chóc
  Trên Quê Hương chúng ta

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây