Những con số nóng mặt

Lưu Trọng Văn

6-7-2022

Việc phổ cập giáo dục và miễn học phí đã được hiến định từ Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, trong đó có quy định: “Nền sơ học cưỡng bách và không học phí…”; Hiến pháp những năm 1959, 1980 đều có quy định tương tự và còn cao hơn nữa.

Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, trong đó nêu rất cụ thể “giáo dục bắt buộc là giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện.”

Vậy thì kiến nghị của TS Nguyễn Kim Sơn bộ trưởng GD&ĐT vừa trình chính phủ yêu cầu miễn phí cho học trò trung học cơ sở hệ quốc doanh là quá… quá ư là chậm trễ.

Có thể nói toẹt: Chậm trễ đến mức xấu hổ. Chậm trễ đến mức thấy quá xúc phạm lòng tự tôn của người Việt và của quốc gia mang tên cộng hoà XHCN.

Thước đo để một thể chế tự hào có mang tính XHCN hay không, bao giờ giáo dục cũng là chỉ số đầu tiên.

Vậy thì nền giáo dục của VN đang ở đâu nếu tính theo quyền học trò được miễn phí khi đến trường?

Theo TS Nguyễn Hồng Cổn thì:

Bảng thống kê thời lượng giáo dục bắt buộc (ứng với số năm học được miễn phí hoàn toàn) ở 171 nước trên thế giới, đăng trên trang NationMaster – một trang chuyên cung cấp số liệu thống kê và so sánh giữa các nước (xem link):

Xem kỹ cái bảng này thì thấy trong 171 nước có:

– 6 nước miễn phí 13 năm

– 9 nước miễn phí 12 năm

– 18 nước miễn phí 11 năm

– 35 nước miễn phí 10 năm

– 37 nước miễn phí 9 năm

– 17 nước miễn phí 8 năm

– 15 nước miễn phí 7 năm

– 27 nước miễn phí 6 năm

– 6 nước miễn phí 5 năm

– 1 nước miễn phí 4 năm

Như vậy Việt Nam xếp thứ 165/171 đồng hạng với 5 nước vào loại lạc hậu nhất thế giới đó là Pakistan, Banglades, Nepal, Myanma, Guinea có số năm miễn học phí ít nhất (5 năm), chỉ hơn một nước duy nhất là Angola (4 năm).

Không biết khi đưa ra kiến nghị miễn phí cho học sinh trung học cơ sở, ngài bộ trưởng GD&ĐT có gửi cho chính phủ và đặc biệt cho Quốc hội các số liệu tụt hậu ê chề đến nóng mặt dân Việt này không?

Mà nếu chỉ dân Việt nóng mặt thì có tác dụng gì cơ chứ?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Tác giả này ở miền Bắc nên không biết là VNCH. dù phải vất vả tự vệ chống miền
  Bắc CS. phá hoại và khủng bố nhưng học sinh từ tiểu học trung học đến sinh viên
  các đại học công lập đều được MIỄN PHÍ, kể cả vào bệnh viện.
  Họ Hồ động viên theo kiểu “bánh vẽ”… rằng thi là mà thắng giặc Mỹ sẽ xây dựng
  hơn 10 ngày nay hay gì đó thì người ta mới thấy VC.đại bịp đáng sợ như thế nào !

 2. Bấy lâu nay, bảo rằng hs tiểu học được miễn học phí . Thật ra, đầu năm BGH cùng với hội PHHS đẻ ra đủ thứ tiền, bắt cha mẹ các em è cổ ra đóng còn nhiều hớn cái gọi là học phí nữa .
  Miễn giảm cái con mẹ gì ?!

 3. “đồng hạng với 5 nước vào loại lạc hậu nhất thế giới đó là Pakistan, Banglades, Nepal, Myanma, Guinea”

  Thats about rite

  “Mà nếu chỉ dân Việt nóng mặt thì có tác dụng gì cơ chứ?”

  No Star Where. Dân Xã hội chủ nghĩa rất giỏi ngụy biện, cỡ nào họ cũng có thể nói mình là nhất hít chơn hít chọi á . Hổng tin ? Họ hổng làm ra nổi cái đinh rỉ gì, nhưng cả thế giới phải đổ tiền của vô nuôi họ, vì họ nghĩ mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc, họ nghĩ mình văn minh, tiến bộ, giá chót cũng thuộc loại thượng đẳng . Đọc những gì họ viết, có thể cảm nhận & hình dung ra được 1 thứ Việt Nam XHCN supremacy, until somebody do the counting. Và thường hổng phải là tiến sĩ toán, vì đám tiến sĩ toán chỉ giỏi viết ra những thứ có thể xem là giáo trình của những ngành khác, ngoại trừ ngành toán .

  “Chậm trễ đến mức xấu hổ”

  May quá, không ai trong các bác, even Lưu Trọng Văn, biết xấu hổ . Dây thần kinh xấu hổ, hổng những bị thoái hóa, mà các bác đã bức tử, làm thui chột nó từ lâu gòi .

  Chỉ nói thế này, trong 5 nước đó, tại sao hổng có Cam & Trung Quốc ?

Comments are closed.