Trang chủ Tags Nguyễn Kim Sơn

Tag: Nguyễn Kim Sơn

Thách dám tước học hàm giáo sư của mấy ngài đạo văn

Chu Mộng Long 26-5-2021 Chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước. Báo nhắc vai...

Thư gửi bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Nguyễn Đình Cống 23-4-2021 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi viết thư ngỏ, vì xét ra chẳng có gì phải giữ bí mật và tôi cũng rất muốn...

Để giáo viên bớt khổ

Nguyễn Tiến Tường 14-4-2021 Tân bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề xướng thông điệp giáo dục “nhân bản”, tôi thấy mừng. Vì ông đã nhìn...

Bộ trưởng Bộ giáo dục

Dương Quốc Chính 12-4-2021 Việc ông Sơn lên làm Bộ trưởng giáo dục, rồi lại có lùm xùm về lý lịch nghiên cứu tại Harvard Yenching...

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục có thể làm được gì?

Đỗ Ngà 10-4-2021 Thời Xuân Thu bên nước Tàu, ông Quảng Trọng – một nhà cải cách tài ba của nước Tề bên Tàu có câu...

Cần một bàn tay sắt?!

Đào Tuấn 8-4-2021 Cô em inbox: Thầy S hiền lắm. Thầy Núi Sắt mà cô em nói là người sắp ngồi cái ghế nóng ở Đại...