Kiến nghị sửa đổi luật đất đai hiện hành

30-5-2022

Kính gửi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cách đây gần 10 năm, trong kiến nghị 72 ngày 19 tháng 1 năm 2013, các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đã nêu rõ yêu cầu “quyền sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng và nhà nước về đất đai được tôn trọng”. Trong suốt một năm qua (2021), các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân đã công bố 4 kiến nghị về sửa đổi Luật Đất Đai, luôn khẳng định mục tiêu hướng tới của Luật phải là xác nhận chế độ đa sở hữu (sở hữu nhà nước, sở hữu của các tổ chức và sở hữu cá nhân).

Mới đây, mặc dù hội nghị Trung ương 5 có bàn về sửa đổi luật đất đai nhưng không có gì thay đổi về quyền sở hữu: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý”.

Trước mâu thuẫn căn bản giữa “ý Đảng” và “lòng dân” như trên, trong khi xung đột lợi ích nảy sinh trong thực tế giữa người dân với nhà nước và giữa người dân với các nhóm lợi ích lợi dụng nhà nước gây hậu quả ngày càng trầm trọng, làm suy giảm đến cạn kiệt niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền và hệ thống chính quyền như đã thấy lâu nay.

Ngõ hầu giảm bớt mâu thuẫn và xung đột, đảm bảo quyền được làm ăn sinh sống và mưu cầu hạnh phúc của người dân, trong điều kiện hiến pháp hiện hành quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý.

Chúng tôi xin đưa ra trước Quốc hội những kiến nghị trước mắt về sửa đổi Luật Đất Đai như sau:

1- Coi quyền sử dụng đất của người dân và tổ chức (kể cả tổ chức nhà nước) là quyền tài sản, được mua bán theo cơ chế thị trường, “thuận mua vừa bán”.

2- Bãi bỏ quy định nhà nước thu hồi đất và đền bù theo giá do cấp tỉnh quy định một cách tuỳ tiện cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội đối với đất đai của người dân và các tổ chức đang có quyền sử dụng hợp pháp. (Riêng những công trình phúc lợi xã hội thì phải thương lượng với dân đền bù theo giá thị trường).

3- Nhà nước có quyền trưng mua quyền sử dụng đất của người dân và các tổ chức vì mục tiêu an ninh quốc phòng với giá thị trường.

4- Bãi bỏ quy định thời hạn về quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được giao cho nông dân sử dụng theo luật đất đai hiện hành. (Đối với người nước ngoài và doanh nghiệp có vốn góp của người nước ngoài, vẫn áp dụng hình thức cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn như quy định của luật đất đai hiện hành).

5- Người dân và các tổ chức có quyền tích tụ ruộng đất nông nghiệp để phát triển kinh tế nông nghiệp, thông qua việc mua bán theo cơ chế thị trường, không bị giới hạn quy mô diện tích.

6- Nhà nước phải xác định rừng tự nhiên là một bộ phận trọng yếu của kết cấu hạ tầng sinh thái của quốc gia. Vì vậy cần bảo vệ và gia tăng diện tích rừng tự nhiên, tuyệt đối không cho phép chuyển rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác như làm thủy điện, sản xuất nông, lâm nghiệp… Đối với đất sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản, người sử dụng có quyền chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo nhu cầu của thị trường, và chỉ cần thông báo với chính quyền cấp xã để cập nhật sự biến đổi đất đai.

7- Nhà nước chỉ thu hồi đất của người dân và các tổ chức khi họ vi phạm pháp luật như sử dụng đất sai mục đích, để đất hoang hóa, không sử dụng trong 2 năm liền, canh tác làm giảm độ phì nhiêu của ruộng đất nông nghiệp và cả các hoạt động sử dụng đất khác gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái…

8- Việc quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác không được phá vỡ hệ thống hạ tầng thuỷ lợi tưới, tiêu nước và giao thông hiện hành đối với phần đất nông nghiệp còn lại.

9- Khi đã luật hóa những nội dung trên, thị trường đất đai đích thực sẽ được hình thành cùng với giá cả mua bán quyền sử dụng đất. Vì thế việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải bao gồm giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường.

10- Để chống đầu cơ đất, tạo giá đất ảo cao ngất ngưỡng như hiện nay, nhất thiết phải ban hành luật thuế lũy tiến đối với đất phi nông nghiệp và bất động sản.

Kính mong Quốc hội xem xét.

_______

Dưới đây là danh sách các tổ chức và cá nhân ký tên vào kiến nghị:

TỔ CHỨC:

 1. Lập quyền dân. Đại diện: Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai
 2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: TS Tin học Nguyễn Quang A
 3. Ban Vận động Văn Đoàn Độc Lập. Đại diện: PGS TS Ngữ học Hoàng Dũng
 4. Bauxite Viêt Nam. Đại diện: GS vật lý Phạm Xuân Yêm
 5. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: GS Khoa học Xây dựng Nguyễn Đình Cống
 6. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Nhà hoạt động xã hội Lê Thân
 7. Câu lạc bộ Hoàng Quý. Đại diện: Cựu chiến binh Hoàng Đức Kiên.
 8. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ. Đại diện: Tiến sĩ Sinh học Hà Sĩ Phu

CÁ NHÂN:

 1. Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội
 2. Vũ Trọng Khải, PGS Tiến sĩ Kinh tế, Chuyên gia phản biện chính sách nông nghiệp
 3. André Menras (Hồ Cương Quyết), Nhà làm phim, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Paris Pháp
 4. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris, Pháp
 5. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
 6. Nguyễn Đình Nguyên, Tiến sĩ Y khoa, Australia
 7. Phan Hoàng Oanh, Tiến sĩ Hóa học, Sài Gòn
 8. Nguyễn Mai Oanh, Thạc sĩ Phát triển Kinh tế, Sài Gòn
 9. Nguyễn Đình Cống, GS Khoa học Xây dựng, Hà Nội
 10. Hoàng Dũng, PGSTS Ngữ học, Sài Gòn
 11. Hoàng Đức Kiên, Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Hoàng Quý, Hải Phòng
 12. Lê Phú Khải, Nhà báo, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 13. Huỳnh Sơn Phước, Nhà báo, nguyên Phó TBT báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn
 14. Kha Lương Ngãi, Nhà báo, nguyên phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 15. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 16. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 17. Bùi Nghệ, Kỹ sư, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 18. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 19. Mạc Văn Trang, Nhà giáo, Tiến sĩ Tâm lý, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 20. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng Sài Gòn
 21. Hoàng Hưng, làm thơ, dịch sách, Sài Gòn
 22. Nguyễn Trác Chi, lao động tự do, Sài Gòn
 23. Hà Sĩ Phu, Tiến sĩ Sinh học, Đà Lạt, Lâm Đồng
 24. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc sở Tư pháp thành phố HCM, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 25. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội
 26. Nguyễn Đình Ấm, Tiến sĩ, Hà Nội
 27. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng
 28. Lâm Ái, cựu Giáo viên, Đà Lạt, Lâm Đồng
 29. Lê Đình Thắng, Cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải Phòng
 30. Mai Trung Thủy, Cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải phòng
 31. Trần Đình Nam, Cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải Phòng
 32. Nguyễn Bình Minh, Cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải Phòng
 33. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Tin học, Hà Nội

Để đăng ký tham gia xin quý vị vui lòng ghi tên, nghề nghiệp/chức danh (nếu có), tỉnh/ thành cư trú và gởi về: datdai05@gmail.com

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. Xúc động trước cảnh này “Vừa khâm liệm cho vợ, ông chồng ở Đắk Lắk ra sau nhà tự tử vì quá nghèo”, các trí thức có lương tri phải viết lên những lời cháy lòng “Thay cho những giọt nước mắt, xin nêu lên ba câu hỏi cho những ai đọc xong bài viết rất ngắn này: Ai dẫn người nông dân Việt Nam đến cái cơ sự của người trong cuộc? Phải chăng đây là con đường đưa VN đi tới CNXH và CNCS? Từ trong ngôi mộ ở xứ sở sương mù, Marx đang nhìn nhà cầm quyền VN bằng con mắt thế nào: thán phục, ngợi khen hay thấy đó đích thực là hiện thân của những Judas?”

  Đấy, ước vọng của giới trí thức, đại diện cho những người có lương tri trên toàn thế giới là thế đấy . Đây mới là song hành cùng những người tiến bộ -vs đám bảo thủ (conservatives)- trên thế giới . Thế mà … Thiệt tình, tổ chức ăn mừng ngày 19/5 ở nhà Hà Sĩ Phu để rồi làm ra cái kiến nghị -lại kiến nghị!- phản bội tới gốc rễ của tư tưởng Hồ Chí Minh!

  Thương/thị trường là chiến trường, ở đó có máu (ngừng) chảy & người chết . Có vẻ những người chết vì máu (ngừng) chảy, vì hổng phải là đảng viên, nên những thằng con có trách nhiệm du nhập “kinh tế thị trường” về nước ta hoàn toàn đứng về phe nước mắt cá sấu . Dấn sâu vào tội ác, cái “bản kiến nghị” của phe nhóm, băng đảng nước mắt cá sấu muốn đất nước tiến sâu hơn nữa vào cái chiến trường mà bên kia chiến tuyến là những kẻ thất cơ lỡ vận, những người “lỡ” thuộc về giới vô sản của Việt Nam, cái giới mà đáng lẽ phải được giải phóng, được tôn vinh bởi chính những kẻ đã từng theo Đảng với nhiệm vụ cao cả đó, và hiện giờ đang đứng về phe nước mắt cá sấu . Nạn nhân của họ, hay thay, chính là giới mà họ, once, thề khi vào Đảng sẽ đấu tranh cho quyền lợi của giới này .

  Sở hữu toàn dân là phần nguyên vẹn cúng cùi của chủ nghĩa xã hội sau khi bị các bác phá đến tan hoang . Đó, kinh tế thị trường để bây giờ dân chửi ngập đầu vụ sách giáo khoa . Với đà này, mồ mả các bác -its a long shot, hồng phúc của đất nước!!!???- có bị dân cho khai (mùi) dân trí hay không ?

  Nếu Giáo sư Nguyễn Đình Cống đúng, là vì Trung Cộng nên giới tinh hoa của Việt Nam hoàn toàn bị tiêu diệt, nên chăng những người được-tặng-cho-danh-hiệu & được-gọi-là trí thức như gs Cống, ts NN Chu ML, nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu … phải mang ơn Trung Quốc ? Nhờ Đảng các bác tận diệt giới tinh hoa, nhưng cộng sản hay tư bản gì cũng cần trí thức, nên đem mớ cặn bã các bác thế vào . And you think luận án cầu lông là vô tích sự . Lemme break it down fo ya, dự án cầu lông đem lại sức khỏe cho cán bộ nếu được thực hiện . Đảng chỉ khỏe mạnh khi đảng viên khỏe mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh . Vì vậy, tiền đổ vô dự án đó, nhìn chung, không phí phạm . Nhưng bản kiến nghị -lại kiến nghị!- này mà được đem ra áp dụng, that’d be SUICIDE cho Đảng . Và như nhà báo Lê Phú Khải đã nêu ra, chuyến xe định mệnh có tên VN, Đảng là người cầm lái . Các bác giết người cầm lái, thì cái xe sẽ lao xuống vực . Là điều những ai có lương tri trên thế giới, không ai mong muốn

 2. Toàn những thằng ngu đưa ý kiến.
  Cái mục đích sử dụng đất là trò thổi giá đất của đảng vẫn chạy tốt.
  Cho cho mấy thằng giàu bằng cách lãnh đạo như bí thư tích đất không giới hạn nữa chứ.
  Một lũ ngu xuẩn

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây