Bộ Chính trị và Gia Cát Lượng

 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thông

1-9-2021

Phàm ở trên đời, khen ai chê ai là quyền của mỗi cá nhân. Cái quyền tối thiểu ấy mà không có thì con người ta chẳng có gì sất. Trong lịch sử thể chế này, đã có thời nhà cai trị bắt đám đông phải ngắm trăng tập thể, khi cán bộ bảo trăng đẹp thì mọi người phải khen đẹp, chê trăng mờ thì cũng ngậm ngùi rằng trăng mờ.

Viết vậy để nói rằng, dù chỉ là đứa dân đen nhưng tôi có ý thức tôn trọng quyền cá nhân của người khác. Họ phát ngôn, đánh giá, nhận xét, bày tỏ quan điểm, thậm chí chửi mắng, tôi đều tiếp nhận. Giày dép còn có size, kích cỡ khác nhau, nữa là người.

Hôm trước, tôi biên bài “Những chị Dậu thời nay” kể về cảnh khổ của người lao động tha hương chạy trốn dịch và cái đói. Không ít người nhào ra mắng mỏ, chê trách người chạy nạn vi phạm giãn cách, coi thường chỉ thị 16, xem thường đường lối chống dịch của chính phủ. Có người (chắc hưởng nhiều ơn huệ của chế độ) trịch thượng mắng tôi, ông đã làm được gì mà nói này nói nọ, có giỏi thì sao không đứng ra mà làm, người ta là Bộ Chính trị, là ban bí thư, là đầu não của đất nước, người ta ngu hơn ông chắc, người ta chờ ông chỉ bảo dạy dỗ chắc…, cứ thế mắng một thôi một hồi.

Theo các ông bà tận trung ấy, đã là Bộ Chính trị, ban bí thư, chính phủ, thủ tướng thì chỉ có đúng trở lên, sáng suốt, không sai, không cần ai góp ý, dân chỉ cần tuân chỉ, nghe theo, chấp nhận. Dù tôn trọng quyền cá nhân, nhưng tôi biết mình đang gặp phải kiểu người an phận, ỷ lại, dựa dẫm, hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ khác, có nói với họ cũng chả đi đến đâu. Họ không phải đám dư luận viên, hồng vệ binh, AK47, nhưng nhiều khi còn hung hăng hơn đám này.

Nghe họ đề cao tuyệt đối trí tuệ của Bộ Chính trị, sực nhớ về trí tuệ lừng danh thiên cổ Gia Cát Lượng.

Khổng Minh Gia Cát Lượng là bộ óc vĩ đại thời Tam quốc xưa, không chỉ Tam quốc mà của mọi thời. Nói tới ông, người ta chỉ nhấn về trí tuệ, cũng như Tây Thi thì đẹp, Hạng Võ thì khỏe. Một trăm cái Bộ Chính trị bây giờ cũng không bằng góc nhỏ Khổng Minh. Vậy nhưng ông ta cũng có lúc ê chề.

Khi kéo quân bắc phạt đánh nhà Ngụy, Gia Cát Lượng ỷ vào trí tuệ của mình, cứ theo lối riêng “cá nhân lãnh đạo, quần chúng chấp hành”. Viên tướng Ngụy Diên (một dạng quần chúng) thưa với ông ta, thừa tướng chỉ cần cho tôi 5 nghìn quân, tôi theo đường tắt qua hang Tý Ngọ, chiếm lấy Tràng An, khi địch trở tay không kịp, được đà đánh thốc tới Hàm Dương, chỉ 10 ngày là xong… Gia Cát Lượng cười bảo ngươi khinh trung nguyên không có người giỏi chăng, rồi quyết không theo lời Diên.

Tháng sau, khi Tư Mã Ý kéo quân tới, Ý bảo các tướng rằng chúng ta giữ được Tràng An là nhờ hồng phúc của chúa công, bởi Gia Cát Lượng bình sinh cẩn thận, không dám hấp tấp làm việc gì. Kỹ quá cũng hỏng. Phải tay ta, thì lúc địch không chút gì chuẩn bị, chỉ cần vài nghìn quân kéo ra hang Tý Ngọ, đến tắt Tràng An thì bình định được lâu rồi, Hàm Dương cũng nguy khốn, địch (tức đám chúng ta) chết không còn chỗ chôn. Hắn không phải kẻ vô mưu, nhưng sai lầm. Về sau nữa, khi chiếm được vị trí chiến lược Nhai Đình do Mã Tốc canh giữ, Ý cũng cười bảo Khổng Minh là người giỏi giang mà lại đi dùng thứ hư danh, tài năng tầm thường như Mã Tốc cầm quân, làm gì mà chẳng hỏng việc.

Điều ai cũng rõ, sau này Gia Cát Lượng bị thua và chết khi sự nghiệp dang dở, không hẳn do Tư Mã Ý tài giỏi khôn ngoan mưu mẹo hơn, mà có lẽ do chính những sai lầm ít ỏi mà ông ta đã mắc phải.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


 1. Sài Gòn ơi ! Không khéo Pfizer biến thành Vinagra hóa Công tử Sài Ghềnh !
  *********************************

  Hàng triệu liều Sinopharm Mã Lai không mua nghe !
  Mã Lai mới là Ngựa Lai thôi thế mà khôn quá hề !!!
  Lo âu Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc lại tự đầu độc
  Chơi quá liều vaccine như vật thí nghiệm chết đó nghe
  Không phải bò, ngựa chẳng lừa Dừng lại đi !
  Cái Đại dịch Đỏ từ cơn Hồng thủy Mao-ít mới là ghê
  Giờ này vẫn lẩm cẩm hết bOác Hồ đến k..ụ Hồ
  Chính bOác Hồ – k..ụ Hồ là tên đại tội đồ Dân Việt
  Chú tho..òng Nguyễn Thông ả xẩm Nguyễn thị n..ạc Hậu
  Mắc Đại dịch MAO Xếnh Xáng đến cả 3 đời thế mới hãi mới v..ãi !!

  Hàng triệu liều Sinopharm Mã Lai không mua nghe !
  Mã Lai mới là Ngựa Lai thôi thế mà khôn quá hề !!!
  Thế mới thấy Lãnh đạo và Người dân Malaysia mới tỉnh táo
  Hàng triệu liều Sinopharm Mã Lai không mua nghe !
  Mã Lai mới là Ngựa Lai thôi thế mà khôn quá hề !!!
  Lo âu Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc lại tự đầu độc
  Chơi quá liều vaccine như vật thí nghiệm chết đó nghe
  Không phải bò, ngựa chẳng lừa Dừng lại đi !
  Cái Đại dịch Đỏ từ cơn Hồng thủy Mao-ít mới là ghê
  Giờ này vẫn lẩm cẩm hết bOác Hồ đến k..ụ Hồ
  Chính bOác Hồ – k..ụ Hồ là tên đại tội đồ Dân Việt
  Chú tho..òng Nguyễn Thông ả xẩm Nguyễn thị n..ạc Hậu
  Mắc Đại dịch MAO Xếnh Xáng đến cả 3 đời thế mới hãi mới v..ãi !!

  Chỉ bọn Cậu ấm sứt vòi + Cô chiêu ghe ghẻ
  Cơm no ấm cật bưng bô vịt cộng nè !
  Ăn cơm Quốc gia thờ ma Mao Xếnh Xáng
  Giờ bên miệng lỗ gần đất xa Trời vẫn chưa ăn năn
  Lấy một xin lỗi khi trẻ quá lỗi lầm nhẹ dạ bưng bô

  Sài Gòn ơi ! Không khéo Pfizer biến thành Vinagra
  Hóa Công tử Sài Ghềnh ấm cật dậm dực khắp nơi
  Chưa kể SinoVac + SinoPharm từ Việt hóa Khựa
  Di thể gen Vua Hùng biến thành Vua Tần
  Khắp Việt Nam hết nói Tiếng Mẹ lại chỉ ‘sủa’ Quan thoại
  Việt Nam hóa thành Quảng Nam của Nguyễn Xuân Fu*k đầu niểng
  Nhưng lại bên cạnh Quảng Đông + Quảng Tây của Trung Quốc
  Cho đủ trọn bộ Tam C..uốc sau khi dùng SinoVac + SinoPharm

  Hàng triệu liều Sinopharm Mã Lai không mua nghe !
  Mã Lai mới là Ngựa Lai thôi thế mà khôn quá hề !!!
  Lo âu Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc lại tự đầu độc
  Chơi quá liều vaccine như vật thí nghiệm chết đó nghe
  Không phải bò, ngựa chẳng lừa Dừng lại đi !
  Cái Đại dịch Đỏ từ cơn Hồng thủy Mao-ít mới là ghê
  Giờ này vẫn lẩm cẩm hết bOác Hồ đến k..ụ Hồ
  Chính bOác Hồ – k..ụ Hồ là tên đại tội đồ Dân Việt
  Giờ này vẫn hâm hâm hết bOác Hồ đến k..ụ Hồ

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. Khổng Minh, sau ba lần chọc tức Chu Du khiến ngài Đô Đốc Đông Ngô uất lên mà chết, đã coi thường các danh sĩ xứ này, mặt dạn mày dày đến khóc lóc viếng tang.

  Một ông Minh khác của cộng sản Việt Nam, sau khi đã giết hại hàng chục ngàn nông dân ưu tú trong CCRĐ cũng giở trò ma chùi mắt xót thương.

  Có lẽ chỉ giới chính trị gia mới đánh giá chính xác được trong hai ông Minh kia, ai gian xảo hơn ai.

 3. Nói đồng dài vẫn đề cao BcT . Thử nghĩ :
  5 triệu Đảng viên đã tiêu biểu cho 100 trệu người Việt chưa ? ( kể cả Việt kiêu).Khi 5 trệu đv bầu ra 200 vị gọi là ban chấp hành Trung ƯƠNG thì
  200 vị là ủy viên trung ƯƠNG đã tiêu biểu cho 5 triệu Đảng viên chưa?
  200 vị ủy viên trung ƯƠNG lại bầu ra 20 vị gọi là bộ chính trị thì 20 vị đó có thật sự tiểu biểu cho 200 vị trong trung ƯƠNG chưa?
  Cuối cũng các vị trong trung ƯƠNG hoặc bộ chính trị lại bầu ra một người – gọi là tổng bí thư thì cái người tổng bí thư đó có THẬT SỰ tiêu biểu cho bộ chính trị chưa?
  => Đảng không bằng toàn dân thì bất cử cứ tổ chức nào của Đảng làm sao hơn dân được ?!


 4. Viết từ một cơn mơ : Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
  *************************

  Còn điều gì phải xảy ra trên Thế giới này
  Sau cơn Đại dịch như cơn Đại hồng thủy
  Cuốn hút Paris, New York, London
  Và bây giờ đến phiên Sài Gòn yêu dấu dấu yêu !
  Đại dịch đang càng quét như trận bão lốc Ida
  Nơi Louisiana có đông Người Việt Tự do sinh sống
  Từ những cơn bão khủng khiếp đặt toàn tên con gái như Nàng Katrina

  Để trái tim của Sài Gòn dành cho cư dân vô danh
  Anh nên viết bao nhiêu Thơ tình
  Và thầm rơi bao nhiêu Ngàn Giọt lệ ?
  Hoa Hồng mầu nào hương nào phải nở ?
  Để giành được Tình yêu của Em – Sài Gòn !
  Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
  Đi chợ như các chú bộ đội ngớ nghênh ngố nghế
  Vì Tình yêu này, Chúa ơi, Phật hỡi !
  Con sẽ làm bất cứ điều gì cho Sài Gòn
  Địa đàng nơi phương Đông – Viễn Đông
  Nhân danh Tình yêu dành cho Sài Gòn
  Anh sẽ cố học thuộc lòng như céc như vẹt như sáo sậu
  XX bài thơ Tình của Nhà thơ Chí Lợi
  Dịch sang tiếng Việt trên báo mạng Diễn Đàn
  Để xem liệu Anh có thể thuyết phục Em không,
  Sài Gòn cứng đầu cứng cổ bất khuất của anh
  Rằng tâm hồn Anh được sinh ra để dành cho Sài Gòn

  Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
  Anh có thể ôm Em vào mùa Thu, mùa Hạ và mùa Xuân
  Có lẽ sống xa hơn trong một tưởng tượng
  Thừa hưởng Đại dịch vận hội cơ may và chiếm được trái tim của Em
  Như thê thiếp LÃ (Lê) Thanh Hải mụ xẩm từng bán thúng bán mẹt
  Giờ lợi dụng làm tiếp thị bán hàng triệu lọ xì dầu tương Tàu
  Gọi là SinoVac hay SinoPharma

  Đại dịch biết đâu lại cơn bão lốc dòng hồng thủy
  Để Em nhận ra rằng Tình yêu của Anh là có thật
  Anh sẽ tìm kiếm Em trên các bảng quảng cáo của thành phố, từ các ngọn hải đăng
  Chỉ trong những người phàm như chúng ta
  Tình yêu của Anh trong sáng, vĩ đại và bền bỉ như

  Đối với Sài Gòn, Anh giã biệt nơi Anh không bao giờ đã ra đi
  Đối với Em, Sài Gòn là những gì Anh sẽ không bao giờ khả hữu

  Anh cần một phương pháp Khoa học
  Cho Sài Gòn của Anh và của Tất cả Người Sài Gòn đi xa về muộn thoát được Đại dịch này
  Anh thề Anh sẽ không bỏ cuộc
  Mưa hay nắng
  Bởi vì Anh không thể sống thiếu Sài Gòn – Em !

  Ước gì bên Em bây giờ Sài Gòn nhỉ !?
  Anh có thể ôm Em vào mùa Thu, mùa Hạ và mùa Xuân
  Có lẽ sống xa hơn trong một tưởng tượng
  Thừa hưởng Đại dịch vận hội cơ may và chiếm được trái tim của Em
  Sài Gòn yêu dấu dấu yêu !

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 5. So sánh khập khiễng như thế là sĩ nhục nước tàu phù. Tam quốc là 3 nước Ngụy Thục Ngô , hơn 1000 năm sau mới có An nam đô hộ phủ ! Không có gì so sánh được hết.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây