Trần Huỳnh Duy Thức: “Tôi tuyệt thực để đề nghị nhà nước tôn trọng Quyền Con Người…”

Trần Huỳnh Duy Thức

31-3-2021

Tôi tuyệt thực để đề nghị Nhà nước tôn trọng Quyền Con Người theo những cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã ký và trả tự do cho tôi cùng các tù chính trị, để bắt đầu một cuộc cách mạng ánh sáng cho dân tộc, tránh những bất lợị cho đất nước”.

Vừa qua vào ngày 26/3/2021 gia đình đã có buổi thăm gặp anh Thức sau một thời gian dài không được thăm gặp do dịch Covid. Tại buổi thăm gặp này, anh Thức cho biết, anh tiếp tục tuyệt thực từ ngày 20/2/2021 yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao phản hồi đơn “Yêu cầu miễn hình phạt còn lại” anh đã gửi vào ngày 7/7/2018.

Anh nhắc lại và nhấn mạnh rằng, đây không phải là việc xin được giảm hình phạt mà là yêu cầu các cơ quan chức năng tuân thủ đúng các quy định pháp luật đã ban hành, đúng như những gì Việt Nam đã hứa hẹn và cam kết với cộng đồng quốc tế về vấn đề quyền con người.

Trong lúc tuyệt thực anh Thức vẫn không quên dõi theo Myanmar. Anh nhắn gửi các phân tích về cục diện thế giới trong thời gian tới và tầm quan trọng của cuộc cách mạng ánh sáng đối với Myanmar và Việt Nam thông qua hai lá thư 134 và 135. Để hiểu thêm về cuộc cách mạng ánh sáng xin mời mọi người đọc thư 134 và 135.

Vào cuối buổi thăm gặp, anh Thức dặn gia đình đừng khuyên anh dừng tuyệt thực nữa mà hãy tập trung năng lượng vào công việc khai sáng và thúc đẩy thượng tôn pháp luật. Đây là cách tốt nhất để đồng hành cùng anh vào lúc này. Gia đình đang tiếp tục các công việc cần thiết để hỗ trợ anh Thức và sẽ sớm chia sẻ thông tin đến mọi người.

Trong thời gian đó, rất mong mọi người hãy ghi nhớ và chia sẻ thông điệp của anh Thức: “Từ bạo lực vũ trang đến phi bạo lực, cách mạng ‘giải phóng dân tộc’ đến cách mạng đường phố, cách mạng màu mà không gắn với thực chất thay đổi để nâng cao dân trí đi kèm với chấn dân khí, thì các dân tộc đó vẫn chỉ chìm trong bóng tối dưới những màu sắc khác nhau. Có vùng lên được một vài năm như Myanmar rồi bóng tối vẫn cứ bất ngờ ập xuống.

Sự khai sáng này không chỉ cần thực hiện ở người dân, mà còn ở cả những người giữ vai trò lãnh đạo.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. Chân lý thuộc về anh trước tụi lãnh đạo không có cảm xúc trí tuệ (EI)
  “Tôi tuyệt thực để đề nghị Nhà nước tôn trọng Quyền Con Người theo những cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã ký và trả tự do cho tôi cùng các tù chính trị, để bắt đầu một cuộc cách mạng ánh sáng cho dân tộc, tránh những bất lợị cho đất nước”.
  Bất lợi cho đất nước chính là mùa bội thu đảng tà quyền.


 2. The Epic Hymn to our beloved Đại Việt
  ***************

  https://www.youtube.com/watch?v=5LbrPTD78ek
   LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ● GEORGES DELERUE ● JESSYE NORMAN  

  You, Đại Việt, our beloved Đại Việt !
  You, Đại Việt, our desired Đại Việt !
  Be our Hope, our Strength and our Belief
  Be our Joy, our Freedom, our happiness and our Liberty
  We can sing every day louder
  We do sing every day further
  To sing happily this Hymn of Faith for You
  Đại Việt, Đại Việt, I trust You
  Đại Việt, Đại Việt, be our Law and our Duty
  Oh, only You can give hope
  Oh, and only You can ring the joy

  https://www.youtube.com/watch?v=8t2Tb7JuUl0  
  Concerto de l’Adieu (Georges Delerue) – Xavier Peyronneau

  Oh, Đại Việt, our beloved Đại Việt  
  Be always closer to us
  Be always closer to millions of Free Vietnamese’s Hearts
  Stay away from us, slavery
  Stay away from us, prisons
  Never again pro-china communists
  Stay away from us starvation and illitercy
  Stay away from us tyrannical times
  We will always sing Your Greatest Name, ‘Đại Việt ‘
  We trust You
  You, Đại Việt, our beloved Đại Việt !
  You, Đại Việt, our desired Đại Việt !
  Be our Hope, our Strength and our Belief
  Be our Joy, our Freedom, our Happiness and our Liberty
  We can sing every day louder
  We do sing every day further
  To sing happily this Hymn of Faith for You
  Đại Việt, Đại Việt, I trust You
  Đại Việt, Đại Việt, be our Law and our Duty
  Oh, only You can give Hope and Belief
  Oh, and only You can ring the Joy
  Oh, Đại Việt, our beloved Đại Việt  
  Be always closer to us
  Be always closer to millions of Free Vietnamese’s Hearts

   http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. Lâu lắm rồi không thấy bác ” Tọa Kháng” trước ubnd tp.hcm viết bài, xuất hiện. Không biết bác ấy giờ nơi mô, ra sao. Nhìn bác đơn độc tọa kháng trước ông đi qua, bà đi lại mà thấy thương. Sao cái lúc đấy mấy vị CLB LÊ HÍU ĐÈN không chớp thời cơ mà ra Tọa kháng với bác ấy.

 4. Mới hôm rồi nhắc tới, hôm nay có bài của anh Trần Huỳnh Duy Thức.
  Sẵn đây tớ có ý kiến: mấy bác nhân sĩ trí thức hà nội nổ như ngô rang hãy viết Kiến Nghị tu chùa Huyền thay cho anh THDT one cái week post lên trên báo TD để bà con thôn báo chiêm ngưỡng khí thế cành cạch dân chủ coi chơi. Nhớ phải đính kèm vài tấm hình cho nó oách để dân kính nể, đảng kính iêu.

Comments are closed.