Ký ức

Nguyễn Hưng Quốc

16-2-2021

Ngày này, 42 năm trước, Trung Quốc xua quân tấn công sáu tỉnh phía Bắc Việt Nam. Cuộc chiến tranh chỉ kéo dài 29 ngày (từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3, 1979). Tuy nhiên, mức độ thiệt hại về nhân mạng khá lớn. Về tử vong, phía Trung Quốc có khoảng 25.000 người và phía Việt Nam khoảng 20.000 người. Trong số tử vong của Việt Nam, một số khá lớn là thường dân. Phương châm của Trung Quốc là giết sạch phá sạch. Họ giết bất cứ người Việt Nam nào họ gặp, kể cả người già, phụ nữ và trẻ em. Họ cho nổ tung mọi ngôi nhà. Ở đâu họ tràn qua ở đó thành bình địa.

Điều đáng buồn là, ở Việt Nam, chính quyền tìm mọi cách để cuộc chiến tranh ấy chìm vào quên lãng. Họ hiếm khi nhắc và cũng không muốn cho ai nhắc đến nó. Những buổi tưởng niệm của dân chúng đều bị họ cấm đoán. Tại sao? Lý do thật chua chát: Họ sợ Trung Quốc giận!

***

Tại sao Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979?

Hôm qua, 16 tháng 2, tôi nhầm là ngày 17 nên viết bài về cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc vốn bắt đầu vào ngày 17. Hôm nay, đúng ngày, xin bàn tiếp một khía cạnh khác:

Tại sao Trung Quốc, nước từng viện trợ cho Việt Nam trên 20 tỉ đô la suốt cả cuộc chiến tranh trước 1975 lại quyết định tấn công Việt Nam?

Trung Quốc thường nêu lên bốn lý do chính: Một, đập tan giấc mộng bá quyền của Việt Nam ở Đông Nam Á; hai, trừng phạt Việt Nam về tội quấy phá ở vùng biên giới của hai nước; ba, trả thù việc Việt Nam đối xử tàn tệ đối với các Hoa kiều (trấn áp, tịch thu tài sản và xua đuổi họ ra khỏi nước); và bốn, dằn mặt việc Việt Nam ký hiệp ước liên minh với Liên Xô để mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô ở Đông Nam Á.

Các nhà bình luận chính trị quốc tế nêu lên ba mục tiêu chính của Trung Quốc: Một, tấn công có giới hạn một số vùng đất dọc biên giới để trừng phạt Việt Nam; hai, tạo sức ép để Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia; và ba, để Việt Nam – và từ đó, các nước khác – hiểu là không thể tin cậy vào sự liên minh với Liên Xô, từ đó, có thể cắt đứt mối liên minh ấy để quay về với Trung Quốc.

Trung Quốc thành công hoàn toàn ở mục tiêu đầu, dĩ nhiên với một giá rất đắt về nhân mạng. Nhưng hai mục tiêu sau thì họ lại thất bại: Việt Nam không những không rút quân khỏi Campuchia mà còn đóng chiếm ở đó trên 10 năm; Việt Nam không những không bất mãn Liên Xô mà còn tiếp tục giữ liên minh chặt chẽ với Liên Xô đến tận lúc Liên Xô sụp đổ vào năm 1990.

Đó là chuyện năm 1979. Còn bây giờ, Trung Quốc chưa đánh, Việt Nam đã tự đầu hàng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


 1. HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future
  **********************************************

  The Vietnam Spring’s New Wind will blow fragrantly
  Over every road of pure rice greenfields
  And my thought shall be finished to be filled nostalgically
  With my dear Hometown, Hanoi’s Old Town
  Which I remember now.

  There is a Great Collective Dream for life
  Whom we will hope to see this Dream to be realized
  And that is why I want to witness that Glorious Day
  Now as I look back in the Past
  I shall wistfully see once more the old teachers and friends who lived then.

  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  Some compatriots’ poem can be heard, calling out to
  Other compatriots with good will and encouraging cheer.
  Some old Mothers’ half smile and half tear can be seen radiating
  From the other half side of the anguish and misery

  The HappinessFlowers, the WealthFlowers
  The LotusFlowers shall bloom again
  For you, our beloved Mother Vietnam
  Who has been unhappy for a Century of War

  The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
  The PeaceFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese babies
  Who will come into the world someday.
  The HopeFlowers, the BeliefFlowers
  The SunFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese Youth
  Who with open hearts will work together
  To reconstruct a New Vietnam one day

  LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Today
  DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Tonight
  Which Flowers shall I leave behind for you ?
  Perhaps LoveFlower and HopeFlower

  The HopeFlowers, the BeliefFlowers
  The SunFlowers shall bloom again
  I wonder what I have left those Flowers for you
  They will still remain fresh

  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Today
  DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Tonight
  Which Flowers shall I leave behind for you ?
  Perhaps LoveFlower and HopeFlower

  Nostalgically I remember those days
  Oh ! Those sweet old days but very faraway
  Sometimes I weep silently over my lost loves.
  Now I just miss those dear persons
  My dear old teachers and friends.

  I can still see them in both dreams and nightmares
  Even now I can still feel them close to me.
  And certainly I will still see them in the Future
  Somewhere else beyond the sorrow and pain

  Sometimes we are hurt and sometimes we caused pain
  And we weep with silent tears undried sometimes.
  Now as I look back in the Past without regret

  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
  The PeaceFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese babies
  Who will come into the world someday.
  The HopeFlowers, the BeliefFlowers
  The SunFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese Youth
  Who with open hearts will work together
  To reconstruct a New Vietnam one day

  LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Today
  DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
  For you, who are not yet to be born Tonight
  Which Flowers shall I leave behind for you ?
  Perhaps LoveFlower and HopeFlower

  The HopeFlowers, the BeliefFlowers
  The SunFlowers shall bloom again
  I wonder what I have left those Flowers for you
  They will still remain fresh

  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  All kinds of Flowers will bloom

  In the Vietnam Spring,
  A New Wind will blow softly and tenderly
  Everywhere in the Homeland cover with greenfields
  I still do remember Hanoi’s Old Town
  My sweet old Hometown

  Even now I can still hear my friends
  Singing the last chorus before the New Year Festival
  They were singing to cheer up our Hopes and Dreams
  I can still see them singing with innocent smiles
  In somewhere beyond the sorrow and despair

  Once upon a Time, I was there in Hanoi’s Old Town
  Chasing my dreams in those young days
  I was there trying to change myself fot the Future
  Now I just miss those old teachers
  And my dear old friends
  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
  The PeaceFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese babies
  Who will come into the world someday.
  The HopeFlowers, the BeliefFlowers
  The SunFlowers shall bloom again
  For you, all Vietnamese Youth
  Who with open hearts will work together to reconstruct a New Vietnam one day

  LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland
  Oh yes, they will
  DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland
  Oh yes, they will
  LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
  Oh yes, they will
  Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

  MILLIONS OF HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12030

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây