Ông Nên ngó xuống mà coi

Nguyễn Thùy Dương

26-12-2020

Trụ sở Liên đoàn lao động Q2-TP.HCM sau khi khánh thành đêm 25/12/2020. Ảnh: FB tác giả

Theo như các phương tiện truyền thông đại chúng, ngày 31/12/2020 sẽ là ngày thành lập Thành phố Thủ Đức. Ba Quận 2, 9, Thủ Đức sẽ gộp lại thành thành phố Thủ Đức, bãi bỏ 3 quận, chỉ còn phường. Thành phố Thủ Đức là cơ quan hành chính cấp Quận/Huyện (khôi phục lại huyện Thủ Đức cũ trước khi tách 3 quận).

Vậy mà hôm qua, ngày 25/12/2020, tại Quận 2 -TP.HCM, người ta làm lễ khánh thành Liên Đoàn Lao Động Quận 2 – Nhà Văn Hóa Lao Động, hoa hòe, tiệc tùng đủ cả chẳng thiếu một cái gì. Tức là họ làm lễ khánh thành, đãi tiệc khi Quận 2 còn 5 ngày tồn tại.

Còn 5 ngày nữa mà cũng phải ráng làm lễ cho đúng kế hoạch? Xuất tiền cho đúng kế hoạch đề ra một cách máy móc như vậy liệu có quá phung phí hay không? Lễ khánh thành này có thể làm đơn giản tiết kiệm hơn hay không? Thay vì các Liên đoàn lao động của 23 quận/huyện còn lại gửi những lẵng hoa bạc triệu tới chúc mừng, các vị có thể chỉ gửi thiệp mời thôi được không? Tiết kiệm hơn, các vị chỉ cần thông cáo báo chí hoặc đăng một bản tin lên Cổng thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

Xây ra cái trụ sở Liên Đoàn Lao Động, tốn bao nhiêu ngân sách? Xây xong còn phải chi ngân sách ăn mừng các kiểu. Tiền ở đâu ra? Đó là chưa kể đến Liên đoàn Lao Động đem lại hiệu quả bao nhiêu khi phải dùng một miếng đất mặt tiền lớn để xây dựng? (trên dưới 1.000 mét vuông).

Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh giữ lại được 18% năm, không đủ chi tiêu. Thành phố đang xin Trung Ương cho giữ lại 22% ngân sách để phát triển thành phố tốt hơn. Là một công dân thành phố, tôi mong rằng thành phố có thể giữ lại 36% ngân sách như Hà Nội đã được mới công bằng.

Nhưng ông Nên ngó xuống mà coi, với kiểu tiệc tùng đình đám như vầy, chi tiêu không linh hoạt tiết kiệm như vầy thì có giữ lại 50% ngân sách cũng không đủ. Vì tiền càng nhiều nguy cơ chi hoang phí càng lớn.

Rồi mấy bữa nữa, quý vị có tặng hoa ăn mừng tiếp hiệp 2, khi trụ sở Liên đoàn Lao Động Quận 2 tháo chữ Quận 2 thay bằng chữ Thành phố Thủ Đức hay không? Rồi tháo chữ Quận 2 thay bằng chữ Thành phố Thủ Đức có tốn tiền không? Tiền đó ở đâu ra nếu không phải tiền ngân sách? Nếu là tiền của người lao động đóng quỹ, thì Liên đoàn đã quá khinh bạc tập thể người lao động khi sử dụng tiền bất hợp lý.

Với tinh thần xây dựng, tôi mong ông Nên sớm đưa ra chủ trương dẹp bớt những tiệc tùng chi tiêu bất hợp lý này đi. Quá hoang phí và quá đáng với dân đang chạy ăn từng bữa.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có dự toán công trình Nhà Văn Hóa Lao Động Q2 thì phải nghiệm thu thanh toán, tiền ăn bớt công trình chủ tớ chia nhau rồi, rất khó.
    Đúng ra lũ khốn không nên đốt tiền, nhưng đây là tiền chùa, không phải tiền Bacho để lại mặc sức ăn chơi. Một cái thây sắm hai quan tài, một cái khu ngồi hai ghế ăn 2 lương là chuyện thường ngày ở huyện.

Comments are closed.