Chống tham nhũng ở Việt Nam: Dã tràng xe cát

Thái Hạo

11-7-2020

Vì nó có tính hệ thống, không phải là sự cá biệt và cá nhân. Tham những từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một nhân viên văn phòng Ủy ban xã đi mua 1 ream giấy cũng kê lên vài chục ngàn (tiền xăng), một cán bộ bán chuyên trách đi in 1 chiếc băng-rôn 200k cũng làm hóa đơn 250k. Mỗi trưởng bộ phận/trưởng phòng thì đã nắm quyền to trong tay, làm vua một góc. Ai không đi với ta là kẻ thù ta.

Làm cái “chức” tổ trưởng chuyên môn ở 1 trường phổ thông mà gần như năm nào tới mùa tuyển dụng cũng có người mang phong bì tới, thậm chí có những phong bì nhiều chục triệu đồng. Không nên trách người dân hối lộ trong những hoàn cảnh như thế này, vì không “chạy” thì đừng mơ.

Tham nhũng như virus sinh ra từ lỗi hệ điều hành, thay phần cứng mà không sửa lỗi win thì vô ích. Tham nhũng như ruồi nhặng sinh ra từ bãi rác, không dọn rác và xử lý rác lại cứ đi bắt ruồi là đang làm cái việc ngớ ngẩn và vô ích. Dã tràng xe cát. Bắt thằng này thì thằng khác lên thay cũng sẽ lại “lối cũ ta về”, chỉ có điều rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm nên đi cẩn thận hơn và tinh vi hơn, và cũng khốc liệt hơn.

Trên đây là nói về việc thật lòng chống, kiên quyết chống, trường kì chống, đam mê chống mà còn vô vọng như thế; chứ chống giả vờ thì không bàn.

Đất nước này đang bị phá nát vì tham nhũng, không phải chỉ ở phương diện tài sản. Tham nhũng thành hệ thống còn làm hỏng con người, sạch rồi sẽ dơ, thẳng rồi sẽ cong, nạn nhân thành tội nhân. Đó là một hành trình tha hóa tất yếu.

Thêm nữa, tham nhũng sẽ khiến bộ máy công quyền chủ yếu chỉ tuyển được loại “gù, thấp, câm”, tóm lại không dốt thì cũng gian, hoặc cả 2.

Lại thêm nữa, tham nhũng sẽ triệt tiêu nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo… của con người. Khi xã hội không vận hành trên quy luật giá trị thì người ta không có lý do để tạo ra giá trị. Đồng tiền là vạn năng, vậy dùng tiền sẽ đạt được mục đích, năng lực không còn ý nghĩa. Nguồn lực con người, thứ quan trọng nhất để kiến thiết xã hội, đã bị triệt tiêu như thế.

Cái gì sinh ra tham nhũng thì “dọn” cái ấy đi. Đó là cách duy nhất đúng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


 1. How heroic and dramatic you are ! My beloved Capital Hanoi in the Dawn
  *************************************

  How charmful and beautiful you are !
  Oh ! My beloved Capital Hanoi in the blue nights
  When the Moon reflects Herself on the Sword Lake
  With the Turtle Tower’s witness
  And the romatic young couples desert Hanoi’s Center’s streets
  How charmful and beautiful you are !
  How beautiful you are when it rains
  With thousands of dead yellow leaves un the Autumn

  How heroic and dramatic you are !
  Oh ! My beloved Hometown, Capital Hanoi in the Dawn
  And the Great Orange turns red on the Eastern Horizon
  On top of your Pencil Tower witnessing and writing our Modern History
  And the small windows in Hanoi’s Old Town
  Are like thousands of Hanoians’ open eyes
  That seem to tell the Globalization :
  How ready and dynamic the Free Hanoians
  Are for integrating in the Modern World

  But Today I feels like if Time had stopped there
  In my Hometown, Hanoi
  Because of the pro-china Red dictature’s immobility
  And its corruption as the biggest National Catastrophe
  I was born in Hanoi
  And I do never disconnect you  from the Internet.
  I have always been connecting you, my dear Capital  from the Internet.
  Because I was born in Hanoi

  MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây