Chuyện cháu bé đến trường sớm: Việc nhà trường hay việc ủy ban?

Tâm Chánh

24-5-2020

Không phải cắc cớ mà thực tình tôi thắc mắc, thông báo của UBNDTP Hải Phòng về trường hợp cháu bé đi học sớm phải đứng chờ ngoài nắng, căn cứ trên qui phạm pháp luật nào về thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự xử lí công việc của uỷ ban?

Ý kiến của uỷ ban trong trường hợp có giá trị của một kết luận tài phán hành chính, giải trình với dư luận hay chỉ trao đổi công việc?

Trong khi đó nhà trường là một pháp nhân có đủ quyền hạn và trách nhiệm xử lí nội vụ ấy. Hiệu trưởng nhà trường đâu?

Ở đây có lẽ trách nhiệm của uỷ ban là phải phát hiện thiết chế nhà trường hiện tại vì sao lơi lỏng chức trách mới đúng.

Nhà trường phải tổ chức thực hiện luật phổ cập giáo dục bậc tiểu học. Nhà trường cũng là pháp nhân có trách nhiệm thực thi luật chăm sóc bảo vệ quyền lợi bà mẹ và trẻ em. Nếu nhà trường nhận thức và thực hiện nghiêm túc các đạo luật đó, cũng như công ước về quyền trẻ em, thì việc phải xác định cháu bé tự bước ra hay đuổi ra trở nên vô nghĩa.

Thực chất là cháu bé đã ở trong tình trạng có thể gây hại cho sức khoẻ mà không có sự hỗ trợ kịp thời của nhà trường. Việc đội sao đỏ ngăn không cho cháu bé vào trường là sai trái. Việc cô giáo phê bình cháu bé đi học sớm là lạm quyền, thiếu sư phạm.

Trong phạm vi chức trách của nhà trường phải xử lí các sai sót bằng cách khắc phục nhanh ảnh hưởng sức khoẻ, tâm lí của cháu bé. Trao đổi, xem xét những việc làm và hành vi chưa chuẩn mực trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sư phạm, đồng thời giải trình minh bạch với chính quyền và công luận.

Tuy nhiên cả chính quyền và nhà trường cần bảo đảm không để vị giáo viên chịu trách nhiệm trực tiếp với dư luận, không đẩy giáo viên ra đấu khẩu.

Trường học có tiêu chuẩn về cơ sở vật chất kĩ thuật bảo đảm cho việc dạy và học. Học sinh đến trường không chỉ có vào lớp, có chỗ để ngồi học. Học sinh đến lớp sớm, nhà trường có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để đến giờ học sinh vào lớp thuận lợi. Các không gian sân trường, thư viện, phòng y tế, căn tin… đều là những không gian sư phạm phục vụ cho niềm vui đến trường của trẻ.

Sự việc chẳng có gì đến mức phải nháo nhào. Đó là một loại sự vụ của nhà trường, thuộc chức trách của hiệu trưởng.

Bình Luận từ Facebook