Ngày cuối của lá cờ

Báo Sạch

Trung Bảo

25-2-2020

Ảnh: The Last days in Vietnam

Thật đáng tiếc khi bộ phim The last days in Vietnam không nhận được giải Oscar cho phim tài liệu trong lần đề cử 4 năm về trước. Đây thật sự là một bộ phim tài liệu quý giá về những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam khi chiến cuộc tàn.

Không giống như những bộ phim tài liệu khác làm về chiến tranh Việt Nam, về Sài Gòn ngày cuối, những người làm The last days in Vietnam chọn một góc nhìn rất cá nhân. Góc nhìn của những người Mỹ còn bám trụ Sài Gòn cho đến giờ phút cuối cùng. Đó là góc nhìn mà bấy lâu nay nhiều người yêu thích lịch sử tìm kiếm. Họ muốn biết người Mỹ đã nghĩ gì, làm gì khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, bỏ qua yếu tố chính trị.

Góc nhìn trong The last days in Vietnam chỉ là một lát cắt vô cùng mỏng của chiến tranh nhưng lại là một góc nhìn nhân bản. Không phải người Mỹ nào trong tòa đại sứ cũng chỉ biết âm mưu thay đổi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay chỉ biết chạy theo lợi ích của nước Mỹ, đến khi lợi ích hết thì phủi tay.

Một hình ảnh đáng nhớ khác trong bộ phim đó là cảnh hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ trên chiến hạm trước khi bàn giao cho hải quân Hoa Kỳ. Đối với tôi, lá cờ vàng đó chẳng có một liên hệ nào dù khi ở Mỹ vẫn thường thấy. Với người Việt hải ngoại, đó là một phần cuộc sống của họ mà vì tao loạn phải từ bỏ, đó là một phần quê hương mà vì thời cuộc phải chia xa. Với người Việt trong nước, đa số sợ hãi lá cờ, thậm chí đó là những du học sinh đã ở lâu năm trên đất Mỹ, số còn lại thì chỉ xem đó như một phần của lịch sử.

Tối qua, ngồi với một cựu sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam, người này nói: “Tao tin rằng trong tình huống ấy tao cũng không thể nghĩ ra được một nghi lễ hạ kỳ long trọng như vậy”.

Thành thật, khi xem đến cảnh hạ kỳ, tôi thấy thương nước mình vô hạn.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. Oh our Great Yellow Flag !
  *********************************

  http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/CV3SD/T242_cv3sdTQGO_A_0700x444.png

  Oh our Great Yellow Flag !
  You’re a great Symbol
  You’re our highest flying Cause in the sky
  You wave forever in Freedom and Liberty

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2649/1112/original.gif

  Oh a Great Yellow Flag !
  You’re our Fatherland’s Emblem
  Whom we love
  You wave forever in Peace
  You wave forever in Independence

  http://3.bp.blogspot.com/_0LKrAUOm_Sk/S9IujsSUVbI/AAAAAAAAAaY/qi5xS-IdW5g/s1600/DiGiuaRungCoVang+Cover+000.jpg

  Our Motherland of the free Vietnamese People
  Every of 90 millions hearts beats free
  Underneath the Yellow and three Red stripes
  For Hanoi – Hue – Saigon

  Oh a Great Yellow Flag !
  You’re immortal and eternal
  In millions of Free Vietnamese
  Inside and outside Homeland
  We are keeping our eyes on the great Yellow Flag

  http://www.vnchhiepdinhparis1973.com/Images_small/Covang3.gif

  Oh a Great Yellow Flag !
  You’re a great Symbol
  You’re a highest flying Cause in the sky
  You wave forever in Freedom and Liberty

  http://motgoctroi.com/trangtri/covang1029.jpg

  Oh a Great Yellow Flag !
  You’re our Fatherland’s Emblem
  Whom we love
  You wave forever in Peace

  http://www.chuacuuthe.com/images2013/140925002.jpg

  Oh a Great Yellow Flag !
  You’re immortal and eternal
  In millions of Free Vietnamese
  Inside Homeland and everywhere in the World
  We are keeping our eyes on the great Yellow Flag

  MILLIONS OF HONEST PEOPLE *

  You’re our Great Yellow Flag
  *********************************

  https://vinhdanhcovang.files.wordpress.com/2012/01/bandovn.jpg

  You’re our Great Yellow Flag
  You’re a flying Freedom Flag in Vietnam’s blue sky
  You’re our Great Yellow Flag
  You’re a flying Democracy Flag in Vietnam’s blue sky
  And forever in Peace and Wealth may you wave

  http://1.bp.blogspot.com/-E9GPEP0azWo/VNs-EyZtHCI/AAAAAAAAALM/e1px1OIU3pY/s1600/0DCH%2B4.jpg

  You’re our Great Yellow Flag
  You’re the emblem of the Motherland whom all we do love
  The Homeland of the patriotic and the free
  Millions of Vietnamese Hearts beat true
  Underneath the Freedom, Liberty and Democracy
  The Fatherland where the Vietnamese People do keep our eyes on the Great Yellow Flag

  https://vuongthuc.files.wordpress.com/2015/08/animation-co-a-3-400-300.gif

  You’re our Great Yellow Flag
  You’re a flying Freedom Flag in Vietnam’s blue sky
  You’re our Great Yellow Flag
  You’re a flying Democracy Flag in Vietnam’s blue sky
  And forever in Peace and Happiness may you wave

  http://www.spaceunlimit.net/lh/2014/hinh/CoVang/CoVang_3760_08.gif

  You’re our Great Yellow Flag
  You’re the emblem of the Motherland whom all we do love
  The Homeland of the patriotic and the free
  Millions of Vietnamese Hearts beat true
  Underneath the Freedom, Liberty and Democracy
  The Fatherland where the Vietnamese People do keep our eyes on the Great Yellow Flag

  http://img.photobucket.com/albums/v305/huchim/VinhDnh60namCoVangbasocdo_1948-2008.jpg

  MILLIONS OF HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  Oh our beloved Yellow Flag !
  *******************************

  https://2.bp.blogspot.com/-RWkawm0NKy0/Vxl3MJ0OAgI/AAAAAAAAfT8/l7oeyU4_XN00V9bnoxUKD7Btv5XuEPJkACLcB/s1600/%2540image.gif

  You are our guide
  Yellow Flag !
  You are our Hope and Belief
  For one day a new day on New Vietnam
  You salute triumphantly
  Freedom and Liberty

  March our Democracy Movement
  We are combatting and fighting
  Against the pro-china red dictators and internal traitors
  The Yellow Flag’s waves
  For our Hope and Belief

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=10594

  O Yellow Flag ! Symbol of Freedom and Democracy
  **************************************

  https://nswvefa.files.wordpress.com/2013/10/hqpd_1381109105.gif

  O Yellow Flag !
  O Flag of our National Reunion
  To your colour we have the same skin
  To your red stripes three regions North + Center + South we love one another
  O Yellow Flag !
  The emblem of Freedom
  The symbol of Justice
  The icône of Democracy

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=31&idpoeme=8709


  Yellow Flag for Freedom ! Yellow Flag for Democracy
  **************************

  https://www.youtube.com/watch?v=b5EYNsk2cqE

  Under Yellow Flag, Yellow Flag
  Forward the Vietnamese people into the 21st Century
  Under Yellow Flag we will triumph over dictatorship
  Our beloved Yellow Flag will be triumphant
  Long live Freedom and Democracy !
  Yellow Flag for Freedom !
  Yellow Flag for Democracy !

  Forward the Vietnamese people into the 21st Century
  Under Yellow Flag we will triumph over poverty
  Our beloved Yellow Flag will be triumphant
  Long live Freedom and Liberty!
  Yellow Flag for Freedom !
  Yellow Flag for Liberty!

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=78&idpoeme=11015


  Millions of the Free Vietnamese, We must have One people, One nation, One Yellow Flag
  ********************************************************

  https://www.ketchum.com/sites/default/files/greater_china_0.jpg

  Now our Fatherland Vietnam is in the biggest danger and threat
  of being swamped by Greater China’s expansionism
  To survive in Peace before the eternal enemy from the North
  We must have One people, One nation, One Yellow Flag

  http://www.vnchhiepdinhparis1973.com/Images_small/Covang3.gif

  Đại Nam Quốc Kỳ (1890-1920) * Nền vàng* Ba sọc đỏ bằng nhau biểu hiệu bắc nam trung bất khả phân

  My camarades-in-arms of the other side for Freedom and Democracy
  You will ask me ”Why is the Yellow Flag ?”
  ” At first, this Flag belonged to our Ancestors since 19th Century
  This great Symbol is our highest flying Cause in the sky
  This Yellow Flag does wave forever
  In Freedom and Liberty
  In Independence and Peace

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9345


  The Yellow Flag in those Free Days in the South Vietnam
  **************************************

  The people’s Flag is deepest yellow as our skin
  He came from millions of our dead soldiers
  Their hearts’ blood dyed his three red stripes

  https://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2641/8544/original.gif

  Then we must raise the Yellow Flags high in the blue sky
  Within the Yellow Flag’s shade we shall live in Freedom
  And be ready to die for fighting for Liberty
  Although pro-china vietnamese traitors and betrayers sneer
  We will keep the Yellow Flag flying in millions of Free Vietnamese’s souls

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9417


  Red Blood, Yellow Skin and Yellow Flag …
  ***********************************

  https://www.youtube.com/watch?v=j_WQBYmhOyU

  Red Blood !
  It’s pure, it’s faithful …
  Yellow Skin !
  It’s lovely, it’s indomitable …
  Yellow Flag !
  It’s free, it’s democratic …
  Red Blood and Yellow Skin
  And it must be Yellow Flag ! …
  It’s happy and it’s sweet

  Who can realize this Vietnam Dream ?

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP

  http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=11&idpays=10904


  Yellow Flag, Yellow Flag, is still waving up high in the Free Blue Sky
  *******************************

  For All the Vietnamese died in both Civil War and Cold War for Freedom, Liberty and Democracy ….

  Yellow Flag, Yellow Flag, still up high in the Free Blue Sky
  Yellow Flag, you are still waving in you and me
  In millions of Vietnamese Souls

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9408


 2. Tương lai Ngọn Cờ Vàng chắc chắn tất thành ! ! !
  ****************************************

  https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/01/1197.jpg

  Chia rẽ không bao giờ Dân Nước mạnh !
  Đôi khi ngậm ngùi chờ vài trống canh
  Thời gian rồi sẽ trả lời Tất cả
  Chậm chút nhưng chắc hẳn tiến nhanh
  Tương lai : Cờ Vàng hay Cờ Máu ? ? ?
  Bên Thắng nay Thua cuộc cũng đành

  http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2014/12/Babui_04122014.jpg

  Nhận ra Chân lý Trào lưu Thời đại
  Dân chủ – Tự do – Pháp quyền – Nhân văn
  Cờ Vàng tổng hợp Bốn Tinh hoa ấy
  Chớ đâu của riêng Miền Nam mà dành
  Của chung cả hai Miền Nam-Bắc
  Tại sao Dân Việt minh không vinh danh ? ? ?

  http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2014/05/babui_23052014.jpg

  Trai lơ con Cộng hòa + Gái rượu Tể tướng
  Cùng kết hôn dưới chung Mầu cờ Xanh !
  Mầu đô n..a cô chiêu sứt vòi cậu ấm
  Mùi tiền quyền lực + tương ớt Mác Đô nhanh

  Tương lai : Cờ Vàng hay Cờ Máu ? ? ?
  Bên Thắng nay Thua cuộc cũng đành
  Nhận ra Chân lý Trào lưu Thời đại
  Dân chủ – Tự do – Pháp quyền – Nhân văn

  https://laomoc.files.wordpress.com/2011/03/1aa208.jpg

  Cờ Vàng tổng hợp Bốn Tinh hoa ấy
  Chớ đâu của riêng Miền Nam mà dành
  Của chung cả hai Miền Nam-Bắc
  Tại sao Dân Việt minh không vinh danh ? ? ?

  Chia rẽ không bao giờ Dân Nước mạnh !
  Đôi khi ngậm ngùi chờ vài trống canh

  https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/04/164.jpg

  Chờ chúng tự diễn biến hòa bình tan rã
  Tương lai Cờ Vàng chắc chắn tất thành

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=31&idpoeme=7921


  Nỗi buồn Không tên đi giữa Paris buổi Chiều tàn thứ Sáu 16/5/2014
  ********************************************

  Tôi bước đi.
  không thấy phố.
  không thấy nhà.
  Chỉ thấy mưa sa.
  trên màu cờ đỏ.

  Nhà Thơ Trần Dần – tháng 8 năm 1956
  (từ 1956 đến 16/5/2014 ngay giữa Paris mà chưa tỉnh ngộ sao ?? )

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=31&idpoeme=8770

 3. A couple of Sâm Cầm left the Sword Lake to migrate to the South .. ..
  *******************************

  https://www.youtube.com/watch?v=oLKbOuTj73M

  Phạm Đức Nghĩa trình bày “Đêm Giã Từ Hà Nội” với show Caroline Thanh Hương

  When two Hanoian lovers meet beside the Sword Lake
  At the Heart of Vietnam
  So the legends tell
  Swallows are singinging
  And Winter end turns to Spring

  Every street in Hanoi joins together to the Pen Tower beneath the spell
  Hanoi knows such enchantment can be
  That uncertain Autumn 1945
  That certain night of that uncertain Autumn

  https://www.youtube.com/watch?v=eQpvgFMPYz0

  Hà Nội Đêm Giã Từ, thơ Hoàng Song Liêm, Hồng Vân diễn ngâm

  A couple of Hanoian lovers
  Meet beside the Sword Lake
  At the Heart of Vietnam
  There was magic in the sky
  There were a couple of lovers dining at the Old Town

  The Moon who still lingered over the Sword Lake
  And she still lingered over the Pen Tower
  How could she know a couple of Hanoians were so in love ?
  The whole Vietnam seemed upside down
  The Hanoi’s streets were paved with Stars of unhappy Destiny
  It was such a beautiful Love Story
  As a couple of Hanoian lovers kissed and said ‘goodnight’

  https://www.youtube.com/watch?v=dJCp4cRat58

  Giấc mơ hồi hương – Vũ Thành – Kim Tước

  When a couple of Sâm Cầm sang ‘farewell’ to Hanoi Capital
  And a couple of Sâm Cầm left the Sword Lake to migrate to the South

  The political situation may be right and perhaps it may be wrong
  But Hanoi perfectly presaw Vietnam’s Future
  That when you – a couple of Hanoian lovers shall return
  And throw yourselves in her generous hands
  Your Motherland will have Freedom and Democracy
  But now Hanoi must witness
  A couple of Sâm Cầm leave the Sword Lake to migrate to the South
  When dusk come stealing up all gold sunshine over the Pen Tower

  https://www.youtube.com/watch?v=_LlPl9P4Zgs

  Hà Nội ngày tháng cũ Sĩ Phú

  Hanoi still remember how a couple of Hanoian lovers smiled and said to her
  “Will that Vietnam Dream with Freedom and Democracy be realized by the South Vietnam ?”

  But that couple of Hanoian lovers’s homeward steps will never come back
  As the slow-dancing feet in the Old Town
  Like a lost echo far away

  https://www.youtube.com/watch?v=paw8EzmxoVY

  Hà Nội 20/7/2014 – San Jose 20/7/2014: Tưởng niệm “60 năm, đêm giã từ Hà Nội”
  Đúng 60 năm sau, cũng vào ngày này, 20 tháng 7 năm 2014 một buổi tưởng niệm mang chủ đề “60 năm, đêm giã từ Hà Nội”

  A couple of Sâm Cầm left the Sword Lake to migrate to the South
  And they disappear in the History Storm
  The Moon of that uncertain Autumn 1945 knows
  Because she was there in Hanoi of that certain night
  That Destiny Night in Hanoi’s Old Town .. ..
  A couple of Sâm Cầm left the Sword Lake to migrate to the South
  And they never return to Hanoi .. ..

  MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9478

 4. những Người hạ cờ và thủ lãnh của họ phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ VNCH.
  họ sai 2 thứ : thiếu ý chí Tự lực và khinh thường địch thủ.
  tới giờ này, họ vẫn vậy. vẫn kiểu salon chính trị khinh miệt.

 5. Hạ cờ VNCH và thượng cờ USA, một tình huống để tìm con đường tỵ nạn vào Philippines hợp lý nhất, nhưng quân đội VNCH trên tàu nghĩ rằng thế là hết, vĩnh biệt tổ quốc. Bộ phim cho thấy nhân bản giữa người và người, cho thấy sự quyết tâm trốn chạy của thế giới tự do trước cọng sản, biểu tượng của địa ngục, cho thấy một đại sứ Mỹ, Martin nhân hậu, hành động theo lý lẽ con tim với giấc mộng đưa được tất cả miền Nam VN ra khỏi cơn thủy triều đỏ quân Bắc Việt.

Comments are closed.