Chúng ta đã làm gì để đồng bào mình chết thảm như vậy?

Trương Nhân Tuấn

28-10-2019

Đây là câu hỏi (mà tôi thấy hay) nên mượn đem về treo trên trang facebook của mình, như để bày tỏ tình cảm mà mình không thể thố lộ ra được, sau khi đọc những dòng tuyệt mệnh của một cô gái bạc mệnh chết ngộp trong xe đông lạnh trong lúc đi tìm đường sang Anh. Nguyên thủy là của facebooker Nguyen Hoang Anh.

Thấy tôi “treo” câu hỏi, có người hỏi lại “chúng ta” ở đây là ai?

Xin thưa rằng “chúng ta” ở đây là những người “đồng bào” sống chung một nước, có cùng lịch sử, nói cùng một thứ tiếng, sinh ra “từ một bọc” trong bụng mẹ.

“Chúng ta” ở đây là loài người, là loài linh vật do thượng đế sinh ra, có bản năng ưu việt hơn loài thú.

“Một con ngựa đâu cả tàu không ăn cỏ”. “Chúng ta” ở đây những người cùng một mẹ sinh ra. Chúng ta hiển nhiên có chung nỗi đau trước những cái chết thê lương của người Việt mình. Vì đó là “nghĩa đồng bào”. Chúng ta không thể tệ bạc hơn loài ngựa.

Ngay cả những quốc gia Châu Âu, Mỹ… người dân ở đó cũng bày tỏ nỗi bi ai, thắp nến tưởng niệm đến những người xấu số, như một sự chia sẻ đau thương đến gia đình những người đã mất. Vì đó là tình liên đới “nhân đạo” giữa “người” với “người”. Chúng ta không thể tệ bạc với đông bào mình, còn thua cả người dưng nước lã.

“Chúng ta” ở đây còn là những nhà lãnh đạo quốc gia, những người có trách nhiệm trước những thịnh suy, thăng trầm của đất nước.

Nếu người dân thành công là do công lao của lãnh đạo thì khi người dân thất bại cũng là do trách nhiệm của lãnh đạo. Lãnh đạo đã làm thế nào để đất nước không còn là “đất sống”, khiến người dân liều chết bỏ quê cha đất tổ ra đi. Trách nhiệm việc này là nơi người lãnh đạo.

Những người cộng sản Việt đã làm những gì, từ bao nhiêu thập kỷ hòa bình, để bây giờ người dân phải đi “tha phương cầu thực”?

Những người cộng sản Việt đã làm gì trên đất nước này, để bây giời người dân “thà chết” cũng phải bỏ nước ra đi?

Và tất cả “chúng ta”, trách nhiệm của chúng ta là gì?

Chúng ta đã làm gì để một nhúm người tiếm danh “đại diện cho lợi ích của người lao động”, “đại diện cho lợi ích nhân dân cả nước” lộng quyền sinh sát bóc lột, trấn áp, cướp đất, cướp nhà… dân chúng khắp nơi nơi. Họ cho ai sống thì người đó sống, cho ai chết thì người đó chết. Đến đỗi bây giờ người dân “biết chết” cũng phải bỏ nước mà đi.

Chúng ta đã thấy họ “tiếm danh” mà không ai dám nói. Chúng ta thấy họ “lộng quyền” cũng không ai dám nói. Những người chết thảm trong thùng xe đông lạnh trách nhiệm trực tiếp là do giàn lãnh đạo bất tài. Trách nhiệm gián tiếp là do chúng ta.

Chúng ta phải thế nào nên mới có một giàn lãnh đạo bất lương, bất tài, tham ô, nhũng lạm… phá nát đất nước như vậy.

Trách nhiệm cũng do chúng ta, đã để cho tình liên đới dân tộc, nghĩa đồng bào, đạo đức nền tảng giống nòi… tan thành bọt nước dưới chân của những người “mang dòng máu lạnh” của loài rắn độc nhiễm đạo đức duy vật…

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

 1. “phải kiện TQ ra tòa án quốc tế”
  (Công Anh 28/10/2019 at 8:38 pm & Trí thức xã hội chủ nghĩa & trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc hà)

  “Kiện” túc là ra trước Tòa dùng lời lẽ, chữ viết, lập luận, bằng chứng, tài liệu xác đáng biện minh cho lẽ phải của mình, sao cho Toà tuyên bố là mình đúng, “thắng kiện”,

  chứ không phải là, chắc chắn không phải là dựa vào “Trung Quốc giúp miền Bắc” mang đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH ra tòa, khủng bố, giết thảm hết quan Tòa, cướp cho đủ 16 tấn vàng mang về Hà nội làm “bên thắng cuộc” như nawm 1975 đã vi phạm hiệp định Paris 1973 cướp phá VNCH

  Vậy, nếu phải dùng lý lẽ & lập luận & tài liệu & bằng chứng…, thì có nhiều phần là phải dùng đến tài liệu & bằng chứng do Chính quyền Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà thiết lập,

  chứ chẳng lẽ lại dùng cái công hàm do an nam quốc vương hồ chí mình và chuyên gia ký văn tự bán nước Phạm Văn Đồng thiết lập ngày 14-9-1958,

  hay cái “viễn kiến” của an nam quốc vương Minh, trong khi triều đình nhà Nguyễn & QGVN, VNCH, Hoàng Đế Bảo Đại, Tthg Ngô Đình Diệm, Tthg Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn quan tâm đến HS TS, lo khẳng định & bảo vệ chủ quyền của VN trên HS & TS, thì an nam quốc vương Minh lại coi HS chỉ là hòn đảo chim ỉa sẵn sàng quăng bỏ cho Trung cộng để được Trung cộng chống lưng đỡ đầu, tác thành & củng cố chức an nam quốc vương cho Minh

  hay “bằng chứng” là, trong khi, tại hội nghị San Francisco 1951, Chính quyền Quốc Gia Việt Nam tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên HS TS,

  thì lúc ấy Trần Ích Tắc 1950, “chủ tịch cp khg chiến” tự phong, đang khoanh tay cúi đầu trước quan thầy Mao, tiếp thu lời dạy của chủ tịch Mao về chủ quyền của Trung cộng trên HS TS

  Hay, “bằng chứng” là tâm sự của ngoại trường của an nam quốc vương Minh, của tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác & dân chủ cộng hoà bìm bịp, tâm sự với quan Tàu, rằng thì là mà, “theo lịch sử thì HS TS là của Trung Quốc”

  *****

  Để được trình bày trước toà, trước hết mỗi bằng chứng & tài liệu phải được thiết lập một cách hợp pháp, người đứng ra thiết lập phải là những pháp nhân hợp pháp có thẩm quyền hợp pháp

  *****

  Thế nhưng trong khi đòi “khởi kiện Trung Quốc ra toà” quý các nhà trí thức Hà Nội & sĩ phu Bắc Hà, Nguyễn Trung, Tương Lai, Khắc Mai, Nguyên Ngọc, Văn Trang, Thanh Vân, Cù Vũ, etc…, vẫn không ngừng ngậm bả chó hồ chí minh, thủ dâm với mấy cái sex toy “kháng chiến thần thánh giành độc nập & giải phóng & thống nhất”

  Chắc chắn hành động trên của trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà sẽ được Trung cộng vô cùng hoan nghênh

  vì những tung hô bìm bịp ấy ( sẽ được trung cộng “nhìn nhận” là “đúng đắn”) có tác dụng phủ nhận tính hợp pháp của QGVN/VNCH, phủ nhận các Chinh quyền QGVN & VNCH

  nghĩa là phủ nhận tính hợp pháp của các tài liệu & bằng chứng do QGVN & VNCH thiết lập, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên HS & TS, nghĩa là phải rút các tài liệu & bằng chứng hợp pháp ấy ra khởi hồ sơ

  Nghĩa là quý các nhà trí thức Hà nội & sĩ phu Bắc hà đã nhổ vào cái đơn kiện trước khi, ngay khi nộp nó cho Toà

  Nói cách khác, gọi là “kiện Trung Quốc ra Tòa” nhưng thục ra là với cung cách trên, chính là Nguyễn Trung, Tương Lai, Khắc Mai, Nguyên Ngọc, Văn Trang, Thanh Vân, Cù Vũ, v…v… đã đang hỗ trợ Trung cộng, tại tòa án, biến sự chiếm đóng bất hợp pháp thành ra có chủ quyền hợp pháp !

  Có thể gọi như thế là phản quốc được chưa?

  ****

  (Nên biết, Trung cộng bịp bợm gọi hành động xâm lược của chúng, chiếm đoạt HS của Việt Nam, là “giải phóng & thống nhất & lấy lại lãnh thổ tổ quốc bị ngoại bang chiếm đoạt”

  y chang như luận điệu bịp bợm của trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà gọi hành động xâm lăng của nước cộng sản VNDCCH (sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục), chiếm đoạt nước VNCH tự do (thành lập từ 5/6/1948, lấy lại 6 tỉnh Nam kỳ, thống nhất lãnh thổ từ 4/6/1949), là “giải phóng & thống nhất “

  Nghĩa là luận điệu “giải phóng & thống nhất” bịp bợm của trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà chỉ là giúp cho Trung cộng một thứ lập luận “tiền lệ” rất hữu hiệu “anh sao tôi vậy” nhằm hợp pháp hoá hành động xâm lược của chúng)

  Nói tóm lại, nếu thực sự muốn “Kiện Trung cộng ra Toà”, có nhiều việc phải làm, trong đó có việc trí thức xã hội chủ nghĩa VNDCCH & trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc hà hãy bảo nhau bỏ mấy cái bả chó hồ chí minh vào thùng rác, hãy thôi thủ dâm với mấy cái sex toy hồ chí minh ghê tởm ấy đi!

 2. *“Xin thưa rằng “chúng ta” ở đây là những người “đồng bào” sống chung một nước, có cùng lịch sử, nói cùng một thứ tiếng, sinh ra “từ một bọc” trong bụng mẹ”.
  *”Chúng ta đã làm gì để một nhúm người tiếm danh “đại diện cho lợi ích của người lao động”, “đại diện cho lợi ích nhân dân cả nước” lộng quyền sinh sát bóc lột, trấn áp, cướp đất, cướp nhà… dân chúng khắp nơi nơi. Họ cho ai sống thì người đó sống, cho ai chết thì người đó chết. Đến đỗi bây giờ người dân “biết chết” cũng phải bỏ nước mà đi”.
  *”Chúng ta phải thế nào nên mới có một giàn lãnh đạo bất lương, bất tài, tham ô, nhũng lạm… phá nát đất nước như vậy”.
  -Cám ơn bác Trương Nhân Tuấn về bài viết đã chỉ rõ “Chúng ta đã “chẳng” làm gì, “nên” để đồng bào mình chết thảm như vậy?

 3. Đồng ý với Hoàng Tự Minh. Muỗi là loài truyền bệnh. Nhưng Ruồi cũng truyền bệnh chứ?

  Đảng CS ghét cay đắng những người thu thập chữ ký đòi CS phải kiện TQ ra tòa án quốc tế (giống như cách làm của 1 nước trong Asian) thì nó gọi đó là các trí thức xhcn… để chửi – hùa theo CS.

  Trên thực tế, những người này luôn luôn tỏ thái độ muốn ỉa vào cái chủ nghĩa Mac-Le. Vậy cớ gì là loài ruồi muỗi cứ sưng sưng gọi họ là trí thức xhcn?
  ĐCS không thể chửi Mạc Văn Trang, Lê Mã Lương một cách thô tục, bẩn thỉu thì sai Ruồi, Muỗi làm thay.
  Cách truyền bệnh này bẩn thỉu lắm. Cách nào vẫn lộ mặt liếm đít CS

  • Bò đỏ là QUÁ KHỨ CỦA THẦN TƯỢNG CỦA BẠN
   BẠN LÀ HỌC TRÒ CỦA THẦN TƯỢNG CỦA BẠN THÌ NHƯ BÁC MUỖI NÓI
   TRÍ THỨC TRONG NƯỚC LÀ LOÀI BÒ.
   SÁT 2 CHÂN( GIẾT NGƯỢI, BÒ 4 CHÂN)
   KHỔ QUÁ CỨ ĐI GIẢNG GIẢI CHO BÒ. MÌNH CŨNG THÀNH BÒ RỒI

  • Chó nó cũng biết có 2 cách đấu tranh: Hợp pháp (ôn hòa) và bất hợp pháp (bạo lực). Cách nào là tùy thực lực của mình . Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn cách ôn hòa tức là hợp pháp rùi . Kiện Trung Quốc là cực đoan, là phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, là phản bội lại tinh thần bản công hàm mang tên người thầy đáng kính của 1 trí thức “chống Cộng” cũng đáng kính khác .

   Tớ cứ tưởng các bác trí thức “có thiện chí” với Đảng chỉ trở thành triết gia phản biện thui, hóa ra các bác đã thành triết gia phản bội Bác Hồ rùi cà .

  • Trích: ”Vậy cớ gì là loài ruồi muỗi cứ sưng sưng gọi họ là trí thức xhcn?”

   (Công Anh 28/10/2019 at 8:38 pm)

   Trí thức xã hội chủ nghĩa là những chuyên gia làm chứng gian của cộng sản

   Gọi “họ” là “trí thức xã hội chủ nghĩa” vì lẽ “họ”, những Nguyễn Trung, Tương lai, Nguyên Ngọc, Văn Trang, Thanh Vân, Cù Vũ…, vẫn không ngừng làm chứng gian, nhục mạ dân tộc, nhục mạ người Nam, vẫn không ngừng tung bả chó hồ chí minh, những thuật ngữ bịp bợm “cách mạng tháng 8 đánh Pháp đuổi Nhật giành độc nập” & “ngày độc nập 2-9” & “tuyên ngôn độc nập 2-9” & “19-5 sinh nhật an nam quốc vương hồ chí minh” & “kháng chiến thần thánh & giải phóng & thống nhất” tuyên xưng những hành động tội ác & phản quốc của an nam quốc vương hồ chí minh và bọn Mao ít lao động, qua đó chúng rước giặc Tàu vào Việt Nam đánh phá nền Độc Lập Thống Nhất của VN, thảm sát hàng triệu người Nam, phục vụ giặc Tàu cắm cờ búa liềm lên VN mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, áp đặt chế độ cộng sản mao ít mác Lê tàn ác lên đất nước dân tộc Việt Nam

 4. Cái điều bác nói ở đây, trí thức đảng nhà mình đều xem thường vì nó chỉ là con thỏ bị chết thôi( thành thật xin lỗi trc cái chết đầy đau đớn, rùng rợn của 39 người trong conts lạnh)

 5. 19:28 VTV1 giờ này đang đưa tin vụ “39” rất tào láo, chúng không hề nhắc nhở đến số người Việt chết, “một giàn lãnh đạo bất lương, bất tài, tham ô, nhũng lạm… phá nát đất nước như vậy.” Một bầy ăn theo bạc bẽo máu lạnh dối trá từ báo đến đài.
  Tác giả nói quá đúng quá đủ.

 6. “Trách nhiệm gián tiếp là do chúng ta”

  Trách nhiệm trực tiếp là do chúng nó . Có lẽ hiện giờ “chúng nó” (lại) đang châu đầu vào nghĩ ra thêm 1 bản kiến nghị mắc cừ khác . Nếu đây là bản kiến nghị xin dân không bỏ chế độ theo bọn tư bẩn thúi nát dãy chết … đám trí thức xã hội chủ nghĩa, wtf you expect?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây