Giá mà bà Ngân hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Chu

20-7-2019

Ảnh: internet

I. MỀM DẺO NHƯNG ĐỪNG NHU NHƯỢC. KHÔN KHÉO NHƯNG ĐỪNG SỢ HÃI.

1. Trung Quốc mang tàu Hải Dương 8 vào thăm dò địa chất tại bãi Tư Chính từ hôm 03/7/2019 mà đến 16/7/2019 Việt Nam mới lên tiếng. Suốt thời gian 12 ngày, Việt Nam chỉ âm thầm phản đối. Như vậy là Trung Quốc nắm được thóp Việt Nam không muốn làm to chuyện đến nỗi không dám công khai sự thật. Cho nên Trung Quốc, đến cả khi bà Ngân sang thăm, đã không thèm nể mặt, không rút tàu mà còn trơ trẽn khuyên bảo “Nhìn vào đại cục”! Mềm dẻo nhưng đừng nhu nhược.

2. Đã thế, khi buộc phải công khai (16/7/2019) lại không dám gọi tên chỉ mặt. Mà chỉ dám nói nước ngoài chung chung:

“Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ Công ước và pháp luật Việt Nam”, thì Trung Quốc biết Việt Nam không chỉ không muốn làm to chuyện mà Việt Nam còn không dám gọi tên Trung Quốc. Phải đến ngày 19/7/2019 Việt Nam mới nêu đích danh Trung Quốc! Khôn khéo nhưng đừng sợ hãi.

II. BÀI HỌC

1. Từ nay về sau, tàu Trung Quốc có ý định đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam thì không chỉ chuẩn bị đối phó trên thực địa, mà ngay tức thì loan báo trên các phương tiện truyền thông để cho nhân dân Việt Nam và thế giới được biết mà đề phòng.

2. Chỉ mặt gọi tên không né tránh.

3. “Đại cục” và “Đóng cửa bảo nhau” là hai liều thuốc độc trong quan hệ với Trung Quốc.

III. 5 ĐIỀU CẨM NANG BIẾT TRƯỚC

1. Không chỉ Hải Dương 981, Đông Phương 13-2, Hải Dương 8, mà sẽ còn nhiều lần nữa Trung Quốc sẽ đưa tàu đến thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đó là điều biết trước thứ nhất.

2. “Đại cục” là kế sách lừa gạt của Trung Quốc. Đó là điều biết trước thứ hai.

3. “Đóng cửa bảo nhau” không bao giờ đưa lại kết quả. Đó là điều biết trước thứ ba.

4. “Tương đồng thể chế” không phải là lợi thế để Trung Quốc ném phao ra cứu giúp bảo vệ chế độ, mà ngược lại là “yếu huyệt” để Trung Quốc lợi dụng chèn ép, xâm chiếm biển đảo. Đó là điều biết trước thứ tư.

5. Muốn chống lại Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thì phải tận dụng sức mạnh quốc tế. Đó là điều biết trước thứ 5.

Từ 5 điều cẩm nang biết trước đó mà đề xuất các phương thức hành động thích hợp chống lại sự xâm lược biển đảo từ Trung Quốc.

IV. GIÁ MÀ BÀ NGÂN HỦY BỎ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC

Giá mà bà Ngân hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc để phản đối tàu Hải Dương 8 thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây