Đừng chọn kẻ thắng

Nguyễn Quang A

26-5-2019

Nhiệm vụ của Chính phủ là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho TẤT CẢ các doanh nghiệp tư nhân phát triển và một định hướng nào đó (thí dụ ưu đãi cho một số ngành nghề mà chúng ta muốn phát triển, những ưu đãi này sẽ ngày càng khó đưa ra do các cam kết quốc tế; nhưng những chính sách hạn chế [doanh nghiệp gây hại môi trường, sức khoẻ, tiêu tốn nguyên và nhiên liệu, sử dụng công nghệ lạc hậu, …] thì còn có rất nhiều đất để dùng).

Còn chọn trước các doanh nghiệp tư nhân để biến chúng thành MẠNH (như kiểu các tập đoàn kinh tế nhà nước) thì chúng sẽ YẾU đấy các vị ạ. Không những chúng sẽ YẾU mà chúng sẽ là cái LÒ đẻ ra THAM NHŨNG khiến cho khu vực KINH TẾ TƯ NHÂN Việt Nam phát triển méo mó, bất công, tha hoá bộ máy nhà nước, …, tức là hết sức TAI HẠI và việc “chọn” (hay các đại gia sẵn có lobby để “được chọn” như vậy là việc TUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH (các đại gia họ lobby khéo đến mức khiến các vị quan chức hình như “rất công tâm, không thiên vị” nhưng thực ra là “bị mua” để ra các chính sách có lợi cho chúng để trở thành “các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn” phù hợp với đường lối chính sách của các vị). CẤM, TRÁNH CHỌN KẺ THẮNG phải là các từ khoá trong đầu các vị 24/7!

1) Hoan nghênh Chính phủ đã chú ý đến khu vực kinh tế tư nhân, khu vực phải ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO chứ không phải khu vực kinh tế nhà nước.

2) Nhưng phải NGĂN CHẶN Chính phủ chọn ra kẻ thắng. Các vị nói chính sách thúc đẩy không có nghĩa là chọn, nhưng các chính sách thúc đẩy ấy phải CÔNG KHAI, KHÔNG PHÂN BIỆT và KHUYẾN KHÍCH bất kể doanh nghiệp tư nhân nào phát triển, chứ không phải chỉ giúp mấy doanh nghiệp cánh hẩu trở thành “tập đoàn”.

3) Hy vọng lần này với “tập đoàn kinh tế tư nhân” Chính phủ đừng mắc lại sai lầm theo kiểu thúc đẩy sự hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước (được đưa ra 2005 và bắt đầu thực hiện từ tháng 12-2005 và tháng 4-2006 tôi đã có lời cảnh cáo là sẽ thất bại).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây