Giá của im lặng

FB Mai Quốc Ấn

24-11-2018

Rồi các ngươi sẽ chết
Như những con cừu ngoan
Hiện thực đang xẻ thịt
Vẫn coi như thiên đàng

Rồi các ngươi sẽ chết
Dù giàu có thế nào
Tiền sao mua sức khỏe
Không thể đổi thanh cao

Rồi các ngươi sẽ chết
Trong đau đớn tột cùng
Bệnh tật xung quanh đấy
Tất cả đều chịu chung

Rồi các ngươi sẽ chết
Dù quyền lực cao vời
Trải mấy trăm thế kỷ
Quyền lực nào không rơi

Rồi các ngươi sẽ chết
Dẫu tàn ác ra sao
Luật trời có Nhân – Quả
Trả giá sẽ rất mau

Rồi các ngươi sẽ chết
Trong im lặng đớn hèn
Lời thẳng hiểu không thấu
Chỉ muốn nghe lời khen

Rồi các ngươi sẽ chết
Không giống như con người
Bởi các ngươi im lặng
Trước khổ đau giống nòi

Các ngươi thực đã chết
Khi vừa chọn lặng im!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây