Công nghệ 4.0 và nghị định thời 0.4

Trần Chinh Nguyên

17-10-2018

Hôm rồi đọc lại nguyên lý thứ hai nhiệt động học nhớ đến thuyết chết nhiệt của Vũ trụ. Nguyên lý nói rằng: trong hệ cô lập Entropi luôn luôn tăng. Entropi đặc trưng cho sự hỗn loạn của các phần tử trong một hệ. Hệ cô lập là hệ không trao đổi năng lượng và vật chất với bên ngoài.

Với luật An ninh mạng, không gian mạng nước ta sẽ trở thành cô lập. Nếu áp dụng luật này, độ hỗn loạn của các phần tử mạng sẽ tăng không ngừng và hậu quả sẽ là, Mạng sẽ bị phá vỡ, tự huỷ diệt. Dân ta sẽ trở lại với những kiểu liên lạc cổ điển, hết hoà nhập, hết trao đổi năng lượng và vật chất với thế giới bên ngoài. Công lao và sự nghiệp đổi mới của Đảng hơn 30 năm sẽ đi toi.

Nghĩ xa hơn, vì tự bó mình trong một hệ cô lập theo học thuyết từ thế kỷ 19 mà không có sự thay đổi cho phù hợp với thời gian nên các chính đảng CS của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũ đã tan rã và kéo theo một loạt hệ luỵ thế kỷ. Bài học tày liếp đó chưa có nhà chính trị nào phân tích và mổ xẻ. Các Đảng CS này đã vi phạm nguyên lý thứ hai nhiệt động học – tự cô lập nên bị chết nhiệt. Các phần tử trong hệ hỗn loạn tăng dần rồi đi đến tan rã. Tự trong Đảng đã phân hoá: Elsin-Gocbachop rồi đích thân Tổng bí thư Gocbachop tuyên bố giải tán Đảng.

Nghĩ gần hơn, khi Nguyễn Trường Tộ dâng sớ cải cách mở cửa để giao thiệp với các nước Phương Tây, triều đình nhà Nguyễn đã bỏ qua và dân tộc chìm vào lạc hậu. Cùng thời Minh Trị Thiên Hoàng bên nước Nhật dù còn rất trẻ đã nghe các cố vấn để cải cách mở cửa mặc cho các thế lực Samurai cản trở và nước Nhật trở nên hùng cường.

Xem chừng Kim Jong-un có thể là một Minh Trị bên xứ Triều.

Công nghệ 4.0 sẽ đi về đâu khi dùng nghị định thời 0.4 quản lý?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây