Bàn về một thông báo

Nguyễn Đình Cống

24-9-2018

Tôi vừa nhận được câu hỏi của bạn Kim Giang về thông báo số 317/TB-UBTVQH, ngày 23/9/2018 do bà Kim Ngân ký. Căn cứ vào: 1- Hiến pháp; 2- Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 3- Kết luận của Bộ chính trị về việc phân công ủy viên Trung ương đảng giữ quyền Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo:

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Nước mới.

Câu hỏi: căn cứ vào Hiến pháp là đúng và đủ, tại sao còn phải căn cứ vào luật tổ chức QH và kết luận của Bộ chính trị, như vậy đúng sai chỗ nào?

Bạn Kim Giang đề nghị tôi trả lời một cách công khai, rộng rãi, để nhiều người có thể tham khảo. Xin trả lời như sau:

Đúng ra câu này nên hỏi bà Kim Ngân, văn phòng UB thường vụ Quốc hội hoặc Bộ chính trị. Nhưng chắc rằng hỏi như thế chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, nên tìm cách hỏi người khác. Tôi không có điều kiện tiếp cận với bà Ngân, thường vụ QH hoặc Bộ Chính trị để lấy thông tin nên chỉ có thể suy đoán để trả lời. Mà suy đoán thì khó đạt được sự chính xác trăm phần trăm. Vậy xin các vị đừng vội tin, chỉ tham khảo cho biết.

Về căn cứ số 1- Hiến pháp. Điều 93 HP viết: Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Như vậy việc bà Thịnh nắm Quyền Chủ tịch ngay sau khi ông Quang chết là việc đương nhiên, không cần thêm bất kỳ một căn cứ hoặc điều kiện nào khác. Việc này chỉ cần một thông báo của Văn phòng chủ tịch nước hoặc của cá nhân bà Phó chủ tịch Thịnh. Nhưng tại sao văn phòng Chủ tịch nước không thông báo mà để cho UBTVQH thông báo, đó là một sự lạ. Lạ với người nước khác, nhưng ở VN lại là chuyện thường.

Khi biết ý kiến này của tôi, có vị dẫn QĐ số 585, ngày 16/4/2018 của Chủ tịch nước về chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Chủ tịch nước để nói rằng trong QĐ đó không ghi việc làm tôi vừa nêu. Thật ra khoản 1 điều 2 của QĐ 585 ghi rõ: Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Như vậy Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm phục vụ Phó chủ tịch thực hiện điều 93 Hiến pháp.

Về căn cứ số 2- Luật tổ chức QH. Tôi đã đọc luật TCQH số 57/2014/QH13, gồm 7 chương với 102 điều. Không tìm thấy điều nào viết về việc UBTVQH công nhận hoặc thông báo Phó CT nước nhận Quyền khi CT nước chết. Như vậy căn cứ này có thể chỉ là một suy đoán mà không có cơ sở pháp lý và bản thân thông báo cũng không đúng pháp lý (đúng ra là Văn phòng Chủ tịch nước thông báo). Xin hỏi bà Ngân đã căn cứ vào điều nào của luật số 57/2014 để ra thông báo trên? Nếu không vận dụng được điều nào mà viết như vậy có tùy tiện quá không?

Về căn cứ số 3- Kết luận của Bộ Chính trị. Trong thông báo không ghi rõ kết luận số mấy, ngày nào, đã có từ trước hay sau khi ông Quang chết. Vì không biết rõ nên tôi đề ra 2 khả năng.

Khả năng 1: Gần đây không hề có kết luận nào của BCT về việc để bà Thịnh làm Quyền chủ tịch. Bà Ngân viết ra có thể là dựa vào một quyết định của BCT khóa 11 từ năm 2015, cơ cấu bà Thịnh làm Phó chủ tịch. Nếu có QĐ như thế thì nó không phải là căn cứ trực tiếp của thông báo số 317 của UBTVQH. Căn cứ bà Ngân dựa vào chỉ thể hiện tính chất và tinh thần nô lệ, chỉ biết hót như sáo vẹt mà không hiểu đạo lý, không tôn trọng luật pháp.

Khả năng 2: Sau khi ông Quang chết, Bộ Chính trị có thảo luận để bà Thịnh giữ Quyền chủ tịch. Nếu thế thì đây là việc làm quá sơ suất và tốn công vô ích, quá xúc phạm Hiến pháp, quá coi thường nhân dân. Hiến pháp đã quy định rõ ràng, cứ thế mà thi hành, cần gì phải họp và quyết định. Nếu làm như vậy Bộ Chính trị đã thể hiện sự ngạo mạn CS ở tầm cao. Tuy đề ra khả năng này nhưng tôi đự đoán xác suất xẩy ra chỉ dưới 5%. Lãnh đạo CS có tiếng là kém trí tuệ, nhưng chắc không kém đến mức ấy.

Dưới thể chế CS người ta quen dựa vào quyền lực để muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói, miễn là không đụng vào lông chân của đảng, miễn là luôn đề cao đảng, và như vậy cần thực hiện việc làm ngu dân.

Xin cám ơn bạn Kim Giang đã nêu câu hỏi để tôi có dịp trình bày sự hiểu biết của mình.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Tiện thể, mời các bác đọc lại “Thông cáo đặc biệt: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần”, có 5 “đơn nguyên” tham gia thông cáo thì “đơn nguyên” thứ 3 tuyên cáo với tư cách cá nhân: “…., Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,…. “. Vậy ai là người ở vai trò này ạ?

 2. Bà Nguyễn thị Kim Ngân thừa biết, thứ tự các “căn cứ” mà bà kể ra: “1- Hiến pháp; 2- Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 3- Kết luận của Bộ chính trị ” – là hoàn toàn lộn ngược, để cứt lên đầu, còn đầu lại cho xuống dưới đít, với mục đính nhằm lừa bịp nhân dân.
  Trong thực tế, đúng quy trình phải là :
  – “Căn cứ vào: 1. Kết luận của Bộ chính trị; 2- Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 3- Hiến pháp”, đúng như khi bà Ngân từng giục QH thông qua “Luật bán nước”:” Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật”.
  Cho nên theo tôi, bà Ngân không ngu, tuy là “cộng sản” thì phải gian manh, nhưng đôi khi bà cũng thật thà, bụng để ngoài da.

 3. Trong một xã hội bình đẳng, ngu là quyền mặc định của tất cả mọi ngưòi. Chỉ có điều muốn nói là, có ngu thì ngu nó vừa vừa thôi, ngu hết cả phần của thiên hạ e rằng không phải phép cho lắm.
  Huống chi lại những là chủ tịch quốc hội cơ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây