Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất: Yêu cầu trả tự do cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức

13-9-2018

Sự việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt nhốt tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đến nay đã vượt quá giới hạn của sự thượng tôn pháp luật.

Hôm nay đã đến ngày thứ 30 anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực – người con yêu nước quả cảm lên tiếng bảo vệ lẽ phải – công lý – nhân quyền cho hơn 90 triệu con dân Việt Nam đang từng ngày chịu những cực hình vượt quá mọi giới hạn cho phép của lòng nhân đạo.

Khi mà nhà cầm quyền quyết không thượng tôn pháp luật; coi thường tính mạng con người; vi phạm trầm trọng quyền con người; vi phạm luật pháp Quốc Tế.

Trên thế giới đã từng có một người đi vào lịch sử đó là Mahatma Gandhi, ở Ấn Độ, với 21 ngày tuyệt thực.

Ngày 16 tháng 09 năm 1932, trong nhà tù Yerovda ở Bombay, ông Mahatma Gandhi , người tù đấu tranh ôn hòa lớn của Ấn Độ, đã bắt đầu 1 cuộc tuyệt thực kéo dài để phản đối việc chính quyền Anh Quốc đã đối xử phân biệt với người dân Ấn, không cho họ quyền bầu cử công bằng trên chính đất nước của mình .

Chính quyền Anh Quốc ban đầu không chịu nhượng bộ. Họ đã nhắm mắt bịt tai trước sự phản đối mạnh mẽ của người dân Ấn Độ và Quốc tế. mặc cho ông Gandhi tuyệt thực.

Sang đến ngày 21, ông Gandhi gầy yếu, kiệt sức, ngồi dậy không nổi, nhưng ông vẫn cương quyết tiếp tục tuyệt thực không ngưng. Cuối cùng chính quyền Anh Quốc sợ ông chết trong tù, sẽ gây ra nhiều rắc rối và tạo ra làn sóng chống đối mạnh mẽ hơn, nên đã phải trả tự do cho ông.

Còn hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2018. Trong một nhà tù ở tỉnh Nghệ An, anh Trần Huỳnh Duy Thức, người đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, vận động tự do và nhân quyền cho người dân Việt Nam, hiện tại tuyệt thực đã trên 30 ngày. Nhưng Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ anh Trần Huỳnh Duy Thức, coi thường tính mạng con người, tính mạng công dân Việt Nam.

Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất rất mong Nhà cầm quyền Việt Nam hãy thượng tôn pháp luật. Trả tự do nhanh chóng và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cũng như các tù nhân lương tâm khác còn bị giam giữ trong tù.

Vô cùng tán thán tinh thần ủng hộ và đồng hành tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức của các cựu tù nhân lương tâm và các thành phần tôn giáo, nhân sĩ, trí thức…

Kính mong các Chính Phủ văn minh, dân chủ và Tổ chức nhân quyền trên thế giới tích cực vận động, can thiệp để tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm khác trong các nhà tù ở Việt Nam nhanh chóng được tự do.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 12.9.2018
T.M. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Ký thay Viện trưởng
Phó Viện trưởng

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Không Tánh

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây