Mượn danh đảng lừa đảo

Đàm Ngọc Tuyên

27-8-2018

Tôi vừa nhận thông báo
Từ nhà mạng Việt Teo (Viettel)
Nhiều người mượn danh Đảng
Đi lừa gạt dân nghèo

Theo thông báo tôi nhận
Thì có ba cơ quan
Được mạo danh đi gạt
Đầu tiên là Công An

Thanh lá chắn giữ Đảng
Tiếp theo là Toà Án
Chuyên xử những người dân
Cuối cùng Viện Kiểm Soát

Cũng đi gạt mà thôi
Họ đe doạ người dân
Nộp tiền vào tài khoản
Hòng chiếm đoạt tài sản

Cả ba cơ quan trên
Đều do đảng quản lý
Dù mang tiếng của dân
Thế mới thật li kì

Nên cái bọn lừa đảo
Mới tác yêu tác quái
Làm bao việc thất nhân
Dân có biết có hay?

Mọi người đọc tin này
Xin chia sẻ rộng rãi
Để không bị họ gạt
Bất công không chừa ai

Và có một thắc mắc
Gởi lãnh đạo cấp cao
Tại sao họ mượn đảng
Để rồi đi lừa đảo…?!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây