Góp ý với các bạn Tuổi Trẻ của tôi

FB Tâm Chánh

17-7-2018

Tôi thấy hơn lúc nào hết các bạn Tuổi Trẻ, nhất là ban lãnh đạo cần nhận ra yêu cầu đóng góp để thay đổi phương pháp lãnh đạo và quản lí báo chí mới tạo ra đất sống căn bản của mình.

Tuổi Trẻ lâu nay là một thương hiệu hàng đầu của báo chí nhưng đóng góp, nhất là đấu tranh với kiểu lãnh đạo, quản lí ban phát, xin cho trong lĩnh vực báo ít ỏi so với tầm vóc và kỳ vọng của chính bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Tôi nhấn mạnh tầm vóc của bạn đọc báo Tuổi Trẻ chứ không phải bản thân Tuổi Trẻ.

Tôi cho rằng tôn trọng sự lãnh đạo của cấp ủy, cấp trên trong lúc này là tôn trọng pháp luật, tôn trọng lợi ích của khách hàng. Nó thể hiện ở mấy điểm:

– Kiểm điểm nghiêm túc theo yêu cầu của cấp trên, của chủ quản. Cần phải thông tin rõ ràng với khách hàng. Thí dụ nói sai sót thì phải chỉ ra cụ thể sai sót là gì, sai ấy là nghiệp vụ hay đạo đức, của phóng viên hay biên tập, sai sót do phạm nhạy cảm chính trị, bạn biên tập tán thành hay không, đã làm gì về kết luận đó. Tôi cho rằng đó là việc làm thể hiện sự nghiêm túc. Cấp, người quản lí báo chí nào dũng cảm quyết định đình bản cũng sẽ không ngại sức mạnh công khai. Đó là cách báo chí kiên trì làm cho công tác báo chí không bị “nhóm lợi ích” lợi dụng.

– Sử dụng triệt để không gian pháp luật để bảo vệ lợi ích người đọc, thương hiệu tờ báo. Tôi cho rằng về thẩm quyền hiện tại, nhà nước chỉ có thể cấm xuất bản số báo mới chứ ngôn luận của nhân dân thì không thể đình bản. Ý kiến bạn đọc về những số báo cũ thì không nên ngưng. Cũng như vậy online không xuất bản nội dung riêng nhưng nội dung của ấn bản báo giấy vẫn cần được cập nhật cho bạn đọc lâu nay đọc báo giấy dưới định dạng đọc trên Internet. Cần ghi rõ nội dung xuất bản ấy ở ấn bản nào bên cạnh đó phải có bảng thông tin thường xuyên ấn bản Tuổi Trẻ online đang bị đình bản.

Tôi nghĩ sẽ có ai đó không quen với việc chấp hành kiểu này, thậm chí phản ứng kiểu “đừng đem luật ra ứng xử với đảng”, cứ kiên trì, kiên quyết mà thực hiện theo pháp luật.

Chúc các bạn vững vàng niềm tin vào sự chính trực của báo chí.

P.S: Một số bạn đang yêu Tuổi Trẻ, thay đổi nhận diện của mình trên các trang cá nhân của mạng xã hội kiểu Tuổi Trẻ – niềm tin của… (ai đó) theo tôi có vẻ không thích hợp.

Bình Luận từ Facebook