27 Thực thể trên Biển Đông

AMTI/CSIS

Người dịch: Phan Trinh

Lời người dịch: Bài này cung cấp hình ảnh của 27 thực thể – 7 tại Quần đảo Trường Sa, 20 tại Quần đảo Hoàng Sa – gồm các đảo, đá, bãi cạn, bãi xà cừ, cồn cát đang bị Trung Quốc kiểm soát.

Để bạn đọc dễ dàng thấy các đảo, đá, bãi cạn này khác biệt ra sao trước và sau khi bồi đắp, người dịch chọn một ảnh cũ đặt trước một ảnh chụp gần đây nhất của từng thực thể.

Mọi hình ảnh trong bài đều từ AMTI, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, thuộc CSIS, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Washington. Để xem thêm ảnh về từng thực thể, bạn đọc có thể bấm vào đây.

Trung Quốc hiện có 20 tiền đồn tại Quần đảo Hoàng Sa và 7 tại Quần đảo Trường Sa. Họ cũng kiểm soát Bãi cạn Scarborough, chiếm năm 2012, với sự có mặt thường trực của lực lượng hải cảnh, dù chưa xây cất công trình gì tại đây. Từ năm 2013, Trung Quốc bắt đầu công cuộc nạo vét, xây đảo nhân tạo với quy mô chưa từng có tại Quần đảo Trường Sa, tạo nên 3.200 mẫu đất mới, đồng thời tăng cường rất đáng kể sự có mặt của họ tại Quần đảo Hoàng Sa.

7 THỰC THỂ TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA:

BÃI CHÂU VIÊN – CUARTERON REEF

Trung Quốc chiếm năm 1988.

Trung Quốc: Huayang Jiao, 华阳礁

Philippines: Calderon Reef

Đài Loan: Huayang Reef, 華陽礁

Malaysia: Terumbu Calderon

Việt Nam: Bãi Châu Viên

Tổng diện tích bồi đắp: 56 mẫu

Bãi Châu Viên, ngày 21/2/2014
Bãi Châu Viên, ngày 12/10/2017

ĐÁ CHỮ THẬP – FIERY CROSS REEF

Trung Quốc chiếm năm 1988.

Trung Quốc: Yongshu Jiao, 永暑礁

Philippines: Kagitingan Reef

Đài Loan: Yongshu Reef, 永暑礁

Việt Nam: Đá Chữ Thập

Tổng diện tích bồi đắp: 677 mẫu

Đá Chữ Thập, ngày 22/1/2006
Đá Chữ Thập, ngày 1/2/2018

ĐÁ GA VEN – GAVEN REEFS

Trung Quốc chiếm năm 1988.

Trung Quốc: Nanxun Jiao, 南薰礁

Philippines: Burgos Reefs

Đài Loan: Nanxun Reef, 南薰礁

Việt Nam: Đá Ga Ven

Tổng diện tích bồi đắp: 34 mẫu

Đá Ga Ven, ngày 1/9/2007
Đá Ga Ven, ngày 27/9/2017

ĐÁ TƯ NGHĨA – HUGHES REEF

Trung Quốc chiếm năm 1988.

Trung Quốc: Dongmen Jiao, 东门礁

Philippines: McKennan Reef

Đài Loan: Dongmen Reef, 東門礁

Việt Nam: Đá Tư Nghĩa

Tổng diện tích bồi đắp: 19 mẫu

Đá Tư Nghĩa, ngày 7/2/2010
Đá Tư Nghĩa, ngày 15/6/2017

ĐÁ GẠC MA – JOHNSON REEF

Trung Quốc chiếm năm 1988.
Trung Quốc: Chiguo Jiao, 赤瓜礁
Đài Loan: Chiguo Reef, 赤瓜礁
Malaysia: Mabini Reef
Việt Nam: Đá Gạc Ma

Tổng diện tích bồi đắp: 27 mẫu

Đá Gạc Ma, ngày 18/1/2012
Đá Gạc Ma, ngày 7/5/2017

ĐÁ VÀNH KHĂN – MISCHIEF REEF

Trung Quốc chiếm năm 1995

Trung Quốc: Meiji Jiao, 美济礁

Philippines: Panganiban Reef

Đài Loan: Meiji Reef, 美濟礁

Việt Nam: Đá Vành Khăn

Tổng diện tích bồi đắp: 1.379 mẫu

Đá Vành Khăn, ngày 24/1/2012
Đá Vành Khăn, ngày 31/10/2017

ĐÁ SU BI – SUBI REEF

Trung Quốc chiếm năm 1988.

Trung Quốc: Zhubi Jiao, 渚碧礁

Philippines: Zamora Reef

Đài Loan: Zhubi Reef, 渚碧礁

Việt Nam: Đá Su Bi

Tổng diện tích bồi đắp: 976 mẫu

Đá Su Bi, ngày 27/7/2012
Đá Su Bi, ngày 7/12/2017

20 THỰC THỂ TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

ĐÁ HẢI SÂM – ANTELOPE REEF

Trung Quốc: Lingyang Jiao, 羚羊礁

Đài Loan: Lingyang Reef, 羚羊礁

Việt Nam: Đá Hải Sâm

Đá Hải Sâm, ngày 27/12/2013
Đá Hải Sâm, ngày 22/10/2017

ĐÁ BÔNG BAY – BOMBAY REEF

Trung Quốc: Langhua Jiao, 浪花礁
Đài Loan: Pengbo Reef, 蓬勃礁
Việt Nam: Đá Bông Bay

Đá Bông Bay, ngày 2/3/2015
Đá Bông Bay, ngày 11/9/2017

ĐẢO DUY MỘNG – DRUMMOND ISLAND

Trung Quốc: Jinqing Dao, 晋卿岛
Đài Loan: Jinqing Island, 晉卿島
Việt Nam: Đảo Duy Mộng

Đảo Duy Mộng, ngày 25/2/2014
Đảo Duy Mộng, ngày 12/9/2017

ĐẢO QUANG HÒA – DUNCAN ISLANDS
Trung Quốc: Chenhang Dao, 琛航岛
Đài Loan: Chenhang Island, 琛航島
Việt Nam: Đảo Quang Hòa

Đảo Quang Hoà, ngày 19/7/2013
Đảo Quang Hoà, ngày 19/7/2017

ĐẢO LINH CÔN – LINCOLN ISLAND
Trung Quốc: Dong Dao, 东岛
Đài Loan: Hewu Island, 和五島
Việt Nam: Đảo Linh Côn

Đảo Linh Côn, ngày 14/12/2012
Đảo Linh Côn, ngày 23/11/2016

ĐẢO TRUNG – MIDDLE ISLAND
Trung Quốc: Zhong Dao, 中岛
Đài Loan: Zhong Island, 中島
Việt Nam: Đảo Trung

Đảo Trung, ngày 14/12/2012
Đảo Trung, ngày 26/12/2017

ĐẢO QUANG ẢNH – MONEY ISLAND

Trung Quốc: Jinyin Dao, 金银岛
Đài Loan: Jinyin Island, 金銀島
Việt Nam: Đảo Quang Ảnh

Đảo Quang Ảnh, ngày 25/2/2014
Đảo Quang Ảnh, ngày 22/10/2017

ĐẢO BẮC – NORTH ISLAND
Trung Quốc: Bei Dao, 北岛
Đài Loan: Bei Island, 北島
Việt Nam:
Đảo Bắc

Đảo Bắc, ngày 14/12/2012
Đảo Bắc, ngày 26/12/2017

ĐÁ BẮC – NORTH REEF

Trung Quốc: Bei Jiao, 北礁
Đài Loan: Bei Reef, 北礁
Việt Nam: Đá Bắc

Đá Bắc, ngày 29/11/2017

BÃI XÀ CỪ – OBSERVATION BANK
Trung Quốc: Yin Yu, 银屿
Đài Loan: Senping Tan, 森屏灘
Việt Nam: Bãi Xà Cừ

Bãi Xà Cừ, ngày 1/2/2014
Bãi Xà Cừ, ngày 27/4/2017

ĐẢO HOÀNG SA – PATTLE ISLAND
Trung Quốc: Shanhu Dao, 珊瑚岛
Đài Loan: Shanhu Island, 珊瑚島
Việt Nam: Đảo Hoàng Sa

Đảo Hoàng Sa, ngày 1/2/2014
Đảo Hoàng Sa, ngày 10/12/2017

ĐẢO ỐC HOA – QUANFU ISLAND
Trung Quốc: Quanfu Dao, 全富岛
Đài Loan: Quanfu Island, 全富島
Việt Nam: Đảo Ốc Hoa

Đảo Ốc Hoa, ngày 1/2/2014
Đảo Ốc Hoa, ngày 27/4/2017

ĐẢO HỮU NHẬT – ROBERT ISLAND
Trung Quốc: Ganquan Dao, 甘泉岛
Đài Loan: Ganquan Island, 甘泉島
Việt Nam: Đảo Hữu Nhật

Đảo Hữu Nhật, ngày 1/1/2014
Đảo Hữu Nhật, ngày 22/10/2017

ĐẢO NAM – SOUTH ISLAND
Trung Quốc: Nan Dao, 南岛
Đài Loan: Nan Island, 南島
Việt Nam: Đảo Nam

Đảo Nam, ngày 14/12/2012
Đảo Nam, ngày 26/12/2017

CỒN CÁT NAM – SOUTH SAND

Trung Quốc: Nan Shazhou, 南沙洲
Đài Loan: Nan Sand Bar, 南沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Nam

Cồn Cát Nam, ngày 15/6/2016
Cồn Cát Nam, ngày 25/1/2018

ĐẢO CÂY – TREE ISLAND

Trung Quốc: Zhaoshu Dao, 赵述岛
Đài Loan: Zhaoshu Island, 趙述島
Việt Nam: Đảo Cây

Đảo Cây, ngày 14/12/2012
Đảo Cây, ngày 26/12/2017

ĐẢO TRI TÔN – TRITON ISLAND

Trung Quốc: Zhongjian Dao, 中建岛
Đài Loan: Zhongjian Island, 中建島
Việt Nam: Đảo Tri Tôn

Đảo Tri Tôn, ngày 21/1/2015
Đảo Tri Tôn, ngày 17/10/2017

CỒN CÁT TÂY – WEST SAND
Trung Quốc: 
Xi Shazhou, 西沙洲
Đài Loan: 
Xi Sand Bar, 西沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Tây

Cồn Cát Tây, ngày 14/12/2012
Cồn Cát Tây, ngày 26/12/2017

ĐẢO PHÚ LÂM – WOODY ISLAND

TQ xâm chiếm vào năm 1955

Trung Quốc: Yongxing Dao, 永兴岛

Đài Loan: Yongxing Island, 永興島

Việt Nam: Đảo Phú Lâm

Đảo Phú Lâm, ngày 14/12/2012
Đảo Phú Lâm, ngày 25/1/2018

ĐẢO BA BA – YAGONG ISLAND
Trung Quốc: Yagong Dao, 鸭公岛
Đài Loan: Yagong Island, 鸭公島
Việt Nam: Đảo Ba Ba

Đảo Ba Ba, ngày 1/2/2014
Đảo Ba Ba, ngày 19/7/2017

THỰC THỂ KHÁC

BÃI CẠN SCARBOROUGH – SCARBOROUGH SHOAL

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines 120 hải lý về phía tây. Không có công trình nào được xây cất tại đây, nhưng thực thể này đang bị Trung Quốc kiểm soát, lực lượng hải cảnh đồn trú thường trực tại đây từ năm 2012.

Trung Quốc: Huangyan Dao, 黄岩岛

Philippines: Bajo de Masinloc/Panatag Shoal

Đài Loan: Huangyan Dao, 黃岩島

Việt Nam: Bãi cạn Scarborough

Bãi Cạn Scarborough, ngày 18/11/2015
Bình Luận từ Facebook