Biểu tình diễn ra một số nơi sáng Chủ Nhật 17-6-2018

17-6-2018

Từ Facebooker Nguyễn Ngọc Tú: “Ngã tư Hai Bà Trưng- Lý Tự Trọng, bà con xuống đường phản đối Dự Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng“.

Ngày 17/6/2018.Ngã tư Hai Bà Trưng- Lý Tự Trọng bà con xuống đường phản đối Dự Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng

Publiée par Ngọc Tú Nguyễn sur samedi 16 juin 2018

Facebooker Ban Hoàng Joseph: “Giáo xứ Tràng Đình trên đường hoà mình vào dòng người của toàn giáo hạt Can Lộc để yêu cầu QH hủy bỏ luật An Ninh mạng và phản đối dự luật Đặc Khu“.

Giáo xứ Tràng Đình trên đường hoà mình vào dòng người của toàn giáo hạt Can Lộc để yêu cầu QH hủy bỏ Luật ANM và phản đối dự luật Đặc Khu

Publiée par Ban Hoàng Joseph sur samedi 16 juin 2018

Facebooker Nhất Chính đưa tin: “Hạt Can Lộc tuần hành vì công lý hoà bình, phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng“.

Hạt can lộc tuần hành vì công lý hoà bình.Phản đối luật đặc khu,luật an ninh mạng.

Publiée par Nhất Chính sur samedi 16 juin 2018

Người dân phường Dương Nội, quận Hà Đông bị canh nhà, đụng độ với an ninh:

Publiée par Nguyễn Thị Tâm sur samedi 16 juin 2018

Publiée par Nguyễn Thị Tâm sur samedi 16 juin 2018

Publiée par Nguyễn Thị Tâm sur samedi 16 juin 2018

Publiée par Nguyễn Thị Tâm sur samedi 16 juin 2018

Tin từ FB Nguyễn Đình Thục: “Giáo xứ Song Ngọc tuần hành cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam“.

Giáo xứ Song Ngọc tuần hành cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam!

Publiée par Nguyễn Đình Thục sur samedi 16 juin 2018

Hàng ngàn giáo dân Văn Hạnh, Hà Tĩnh, biểu tình, phản đối Luật Đặc khu và An Ninh mạng, sáng Chủ Nhật 17-6-2018:

Can Lộc, Hà Tĩnh: 10.000 biểu tình phản đối luật Đặc khu

Can Lộc, Hà Tĩnh: 10.000 biểu tình phản đối luật Đặc khuVideo: Nhất Chính

Publiée par Đảng Bia sur samedi 16 juin 2018

Từ Facebook Đảng Bia:

Hướng Về Vinh Sáng Nay 17/6/2018Hàng chục ngàn giáo dân giáo hạt Vạn Hạnh sau thánh lễ sáng chủ nhật đã xuống đường…

Publiée par Đảng Bia sur samedi 16 juin 2018

Sg hôm nay thế nào nhĩ! Hà Tĩnh sáng nay đây

Publiée par Võ Tá Ánh sur samedi 16 juin 2018

Giáo hạt văn hạnh

Publiée par Thong Ht sur samedi 16 juin 2018

Bình Luận từ Facebook