Đặc khu: Cải cách hay cách cãi?

FB Tâm Chánh

1-6-2018

Cải lại cách cãi ở QH để cải cách, thông qua làm luật đặc khu. Trước khi thông qua luật về đặc khu, Quốc hội cần làm rõ cho dân biết những tiêu chí để bảo đảm đó không phải là một quyết định sai lầm buộc con cháu phải “lãnh đạn”.

Quốc hội cần xác lập nguyên tắc khi thảo luận các nội dung hệ trọng đến yêu cầu giữ gìn từng tấc đất của tổ tiên, đến quyền lợi và trách nhiệm của con cháu, bất cứ một vấn đề nào chưa được làm sáng tỏ, chưa có biện pháp bảo đảm thì nhất thiết chưa thông qua luật này. Đây là một thái độ nghiêm túc, thận trọng đối với tổ tiên và con cháu, những thời gian mà QH hiện tại không thể đại diện.

Lần này, Quốc hội phải đặt ra nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hiện tại và lợi ích của việc phát triển các đặc khu cho người dân tại chỗ. Chúng ta phải trả lời câu hỏi liệu có xây dựng đặc khu bằng cách bắt người dân bản địa hy sinh quyền lợi của mình?

Không phải đền bù, mà phải mua lại tài sản, nhà đất (quyền sử dụng) của người dân. Phải bảo đảm cơ chế người dân truất phế được công bộc của họ khi họ muốn. Phải bảo đảm người dân dễ dàng lập hội, xây dựng và tham gia các tổ chức xã hội dân sự để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bà con cũng nên nêu thêm các yêu cầu về tiêu chí buộc phải làm sáng tỏ trước khi thông qua luật này.

Có thể BCT đã họp bàn và có chủ trương rồi về việc này. Thì BCT cũng đã họp cho chủ trương khai thác bô xít Tây Nguyên, thành lập tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, … đấy thôi.

Bà Chủ tịch QH ạ, khi bà hồn nhiên suy nghĩ BCT là cấp trên của QH, tôi nghĩ bà chưa tôn trọng nhân dân. Ai cũng biết QH hiện nay tuyệt nhiên là đồng chí của bà Nguyễn Thị Kim Ngân.  Nhưng nhân dân không bầu, cũng không giao cho BCT của bà vị trí bắt người dân phải nghe theo.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây