Thơ tiễn ông Táo về Trời

Tô Hải

8-2-2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Suno

Nhân 23 tháng Chạp

Ông Táo về chầu Trời

Xin có một đôi lời

Dặn dò Táo nhà tôi

Đã hết tuần nhang rồi

Táo lên đường kẻo muộn

ĐườngThiên cung lộn xộn

Nhỡ gặp phải tắc đường

Tên lửa mới của Trump

Tầu vũ trụ của Tập

Thêm vệ tinh nhiều nước

Đang xà quần không gian

Chưa kể Ủn Bắc Hàn

Giở mặt chơi vài phát

Vào phút giờ khai mạc

Ô lem-pích thì sao?

Học tập Tết Mậu Thân

Của ông anh Bắc Việt

Lợi dụng giữa ngay Tết

Chơi ván bạc cuối cùng

Tổng tấn công nổi dậy

May ra được, đươc cả

Có mất chẳng về không

Chết ai? Chẳng chết đảng

Chỉ chết Dân Anh Hùng

Báo, đài, nhà viết sử

Đã được lệnh ra tay

Giấu nhẹm ngàn xác chết

Bằng những tít to đùng

Hoan hô- đảng vĩ đại

Với Đại Thắng mùa xuân!

Cho nên lo cho Táo

Mang tiếng “Táo phản biện”

Tự diễn biến như tớ

Khó an toàn trên đường

Nhất là những tài liệu

Lấy ngay trên báo đảng

Những”ý đẹp lời hay”

Cuả ngài Tổng Bí Thư

Chưởi đảng mình như…két!

Khi “tự xướng” hết trò

Xem Thiên Lôi Bắc Đẩu

Xem Nam Tào, Thiên Vương

Có giật mình tí chút

Với lũ “ngợm” trần gian

Mà giang tay giúp đỡ

Cái dân tộc Việt Nam

Chu di hết bọn chúng

Không để sót một thằng

Bằng không thì… xin phép:

Kiến nghị với Giời rằng

Giời sinh ra cộng sản

Trách nhiệm là của Giời

Thu hồi hay để sống

Sao laị quên dân tôi?

Đã đến lúc Giời phải

Ra tay diệt chúng rồi

Bằng không thì xin phép

Giời “đổi mới, đi thôi”

Lập một Thiên Đình mới

Thay bộ sậu hết hơi

Bằng một cơ chế mới

Kể cả ông Tổng… Trời

Bằng không Táo xin kiếu

Trở về Trần Gian thôi!

Cứ thẳng thừng mà tấu

Chẳng phải sợ một ai

Mà bắt sao được Táo?

Táo đâu có là người?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây