Tóm tắt sự kiện Trịnh Vĩnh Bình đưa Nhà nước CSVN ra tòa quốc tế

21-8-2017

Ngày 30/4/2015, Tòa án Quốc Tế thông báo đến Nhà nước CSVN về việc ông Trịnh Vĩnh Bình (Hà Lan) kiện ra tòa vì những bội ước đã ký tại Singapore, mà nội dung là Nhà nước CSVN đã nhìn nhận sai khi ngụy tạo tội trạng và cướp tài sản của ông Bình hơn 30 triệu USD.

Ngày 21/8/2017 là mở đầu cho vụ xử mà nguyên đơn, ông Bình, đã mướn Tổ hợp luật Covington & Burling của Mỹ đòi nhà nước CSVN phải bồi thường cho ông ít nhất là 1,25 tỷ USD.

Đây là một vụ kiện lớn chưa từng có với chế độ CSVN, kể từ năm 1946 cho đến nay. Nhưng báo chí CS hoàn toàn im tiếng, cũng như không nghe luận điệu xuyên tạc quen thuộc của tuyên giáo CSVN là “bị thế lực thù địch xúi giục” hoặc “lợi dụng âm mưu chống phá nhà nước”. Đơn giản vì đây là một sự kiện nhục nhã.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây