“Thức Followers” và chiến dịch kêu gọi bầu cử tự do

10-8-2017

“Thức Followers” là một tổ chức mới, ra mắt từ năm 2016, với các thành viên có mặt ở khắp nơi. Tổ chức này được thành lập dựa trên ý tưởng và tâm nguyện của nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức, nhằm vận động cho quyền tự quyết của dân tộc, phát động chiến dịch cùng mọi người kêu đảng CSVN trả lại quyền bầu cử tự do cho nhân dân.

Khởi đầu của chương trình này là thư ngỏ và lấy chữ ký của người Việt ở khắp nơi qua địa chỉ http://www.civilrightvn.org

Thức Followers mở lời như sau: “Vì vậy, chúng tôi – Thức Followers, những người THEO THỨC; theo ý thức, sự thức tỉnh và tri thức có được của mình, bắt nhịp theo bước ông Trần Huỳnh Duy Thức – muốn yêu cầu Đảng CSVN cũng như Quốc hội Việt Nam tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về bầu cử tự do và đa đảng hóa hệ thống chính trị Việt Nam.

Tất cả những điều bi ai đã và đang xảy ra trên dải đất Cha Ông để lại, cần sự ý thức của cháu con thế hệ hiện tại cùng tương lai để bảo vệ và không có sự bảo vệ nào đạt thành công nếu không có sự đoàn kết của dân tộc.

Chúng tôi kêu gọi người dân Việt Nam đoàn kết lại thể hiện mong muốn yêu cầu Chính quyền Việt Nam mở cuộc trưng cầu dân ý nói trên.

Rất mong mọi người hãy ký vào thỉnh nguyện thư này. Điều đó sẽ giúp cho Việt Nam thay đổi tốt hơn theo hướng tôn trọng các quyền tự do dân chủ của toàn dân“.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây