Formosa và hành trình hủy diệt

21-7-2017

Bản video clip này tóm tắt lại toàn cảnh thảm họa nhiễm độc biển do Formosa gây ra, với câu hỏi xuyên suốt: “Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại ưu ái cho Formosa đến mức sẵn sàng tấn công vào nhân dân VN để bảo vệ công ty này?

Sự kiện tàn phá môi trường của Formosa diễn ra ở Việt Nam, không thể bị lãng quên.

Bình Luận từ Facebook