Trang chủ Tags Xây dựng đảng

Tag: Xây dựng đảng

Bàn về then chốt của then chốt

Nguyễn Đình Cống 23-1-2018 Ngày 19/1/2018, tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng đảng, TBT đã phát biểu chỉ đạo, trong đó có ý: “Công...