Trang chủ Tags Vũ Khiêu

Tag: Vũ Khiêu

Văn tế “thanh danh” một giáo sư

Cao Bồi Già 3-10-2021 Than ôi! Lời mổ bưng bưng; Đá quăng phình phịch. “Bồ” chữ tung vành; “Bụng” nho phơi mít.   Nhớ “Danh” xưa: Bệ bệ đường đường phường văn bút,...

Câu đối “lỡm” cụ Vũ Khiêu (1916-2021)

Hà Sĩ Phu 2-10-2021 Thưa các quý thân hữu, Ông Đặng Vũ Khiêu mới mất. Ông được ĐCS tôn là anh hùng lao động, là nhân vật...

Ông Vũ Khiêu không phải là một trí thức

Lê Phú Khải 13-2-2018 Ngày giáp Tết vừa qua, chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm một “trí thức” là ông Vũ Khiêu và được...