Trang chủ Tags Trần Thị Thanh Tân

Tag: Trần Thị Thanh Tân

Tâm thư không phải của đồng chí Nguyễn Hữu Linh

Lê Thiếu Nhơn 27-4-2019 Ngày 26-4, bà Trần Thị Thanh Tân với tư cách vợ của bị can tấn công tình dục trẻ em Nguyễn Hữu...

Lá thư của bà Trần Thị Thanh Tân, vợ kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu...

Trung Bảo 27-4-2019 Không hề có sự hối lỗi trong lá thư của bà Trần Thị Thanh Tân, vợ kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu Linh. Người...