Trang chủ Tags Trần Sỹ Thanh

Tag: Trần Sỹ Thanh

Thế nào là ‘đúng pháp luật’ trong… rừng luật và quy định?

Blog VOA Trân Văn 22-11-2022 Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện thượng cấp công khai khuyến khích thuộc cấp đừng để qui định “trói...