Trang chủ Tags Trần Sỹ Thanh

Tag: Trần Sỹ Thanh

Học tiếng Vịt từ sách diều hâu

Chu Mộng Long 16-9-2023 Trẻ em xứ Vịt học mẫu câu tiếng Vịt từ tiểu học. Trong đó có mệnh đề: "Đừng để A mà hãy/phải...

Thế nào là ‘đúng pháp luật’ trong… rừng luật và quy định?

Blog VOA Trân Văn 22-11-2022 Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện thượng cấp công khai khuyến khích thuộc cấp đừng để qui định “trói...