Trang chủ Tags Trần Phế Đế

Tag: Trần Phế Đế

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 55)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-54 55. Trần Phế Đế (Tiếp theo) Niên hiệu: Xương Phù Tháng 2 năm Xương Phù thứ 6 (Minh Hồng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 54)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-53 54. Trần Phế Đế Niên hiệu: Xương Phù Ngày 13 tháng 5 Thượng hoàng Nghệ Tông cảm thương vua...