Trang chủ Tags Trần Nhung

Tag: Trần Nhung

Từ chức sao khó lắm thay

Trần Nhung 27-11-2021 Bộ Chính trị mới ban hành Quy định về miễn nhiệm, cách chức, từ chức và tạo điều kiện và bảo vệ cán...

Ông Bùi Tín (1927-2018), nhà bất đồng chính kiến

Trần Nhung (*) 29-7-2021 Tôi có gần 10 năm làm việc gần ông Bùi Tín nên biết đôi điều về ông. Năm 1973, tôi về báo...