Trang chủ Tags Trần Nhân Tông

Tag: Trần Nhân Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 44)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 44. Vua Trần Nhân Tông (5) Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vào ngày 17 tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 4...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 41)

Hồ Bạch Thảo 20-10-2020 41. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên Mông xâm lăng lần thứ hai Bản chất của đế quốc Nguyên – Mông là liên tục...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 40)

Hồ Bạch Thảo 5-10-2020 Mời đọc lại các phần trước tại đây. 40. Vua Trần Nhân Tông Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vua tên húy là...

Vua Trần Nhân Tông và Cuộc chiến chống Nguyên – Mông

Nguyệt Quỳnh 24-9-2020 Đầy sách giường song chếch bóng đèn Sân thu sương bủa thoáng hơi đêm Tiếng chày thức dậy đâu không biết Hoa mộc trên...