Trang chủ Tags Thuế bảo vệ môi trường

Tag: Thuế bảo vệ môi trường

Của dân hãy trả lại cho dân!

Ngô Anh Vũ 12-4-2020 Năm 2019, Việt Nam dự toán thu thuế Bảo vệ môi trường là 69.758 tỷ đồng, tuy nhiên chi Bảo vệ môi...

Lùi dự Luật sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường để đánh giá...

VOV 30-5-2018 Các Uỷ ban tán thành với đề nghị của Chính phủ lùi thời điểm trình Quốc hội dự luật này sang kỳ họp thứ...

Việt Nam vướng mãi vào điện than như mắc phải một lời nguyền

Viet Ecology Foundation Phạm Phan Long 1-3-2018 Dẫn nhập Tăng thuế vào xăng ai phải gánh? Giữ nguyên thuế cho than ai hưởng lợi? Và những nghị quyết không thi...