Trang chủ Tags Tây Bụi

Tag: Tây Bụi

Nghiêm trị bọn tư sản mại bản làm giàu trên xương máu nhân dân...

LTS: Nhân dịp ông Đỗ Mười qua đời, xin được giới thiệu những bức tranh cổ động, đánh "bọn tư sản mại bản làm...