Trang chủ Tags Sydney Trần

Tag: Sydney Trần

Mười Nguyên Nhân Hoa Kỳ Thất Bại Trong Cuộc Chiến với COVID-19

Sydney Trần 3-1-2021 Hoa Kỳ đã thảm bại trong việc bảo vệ người dân của mình trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuy có dân...

“Tổng thống loạn”: Thời kỳ kiềm chế Trump đã chấm dứt

Washington Post Tác giả: Philip Rucker Dịch giả: Sydney Trần 22-12-2018 Trong hai năm, họ đã cố gắng dạy kèm và hạn chế ông. Họ đã dạy ông...