Trang chủ Tags Sở hữu toàn dân

Tag: Sở hữu toàn dân

“Cởi trói” cho đất đai

FB Nguyễn Tiến Tường 17-1-2019 Vấn đề của tư hữu hóa đất đai đã được giới học thuật mổ xẻ nhiều. Nó là một yêu cầu...