Trang chủ Tags Sách trắng Quốc phòng

Tag: Sách trắng Quốc phòng

Đối tượng của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam (Phần 1)

US-Vietnam Research Center Vũ Tường 16-12-2019 Cuối năm 2019, Việt Nam bất ngờ công bố Sách trắng Quốc phòng, điều vốn được trông đợi từ lâu (1)....