Trang chủ Tags Quyền sở hữu đất

Tag: Quyền sở hữu đất

Ngôn ngữ đất đai

Hoàng Hải Vân 19-5-2019 Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn. Bạn BÁN mảnh...

Bản chất quyền sở hữu đất – nền tảng hoạch định chính sách

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức 12-05-2017 Trong nền “kinh tế thị trường“ đất đai cũng chỉ là hàng hoá có “giá trị“ và “giá trị...