Trang chủ Tags Quỹ lương hưu

Tag: Quỹ lương hưu

Góp ý với Hội nghị Trung ương 7: Một bất hợp lý về lương...

Nguyễn Đình Cống 9-5-2018 1- Giới thiệu Quỹ Bảo hiểm xã hội và đặc biệt là quỹ lương hưu đang gặp phải cảnh “thu ít, chi nhiều”....

Bão sắp về…

Trung Nguyễn 12-11-2017 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ điều chỉnh giảm lương hưu của người lao động, bắt đầu từ năm 2018, để tiến...