Trang chủ Tags Quán cóc ông thầy cãi

Tag: Quán cóc ông thầy cãi

Quán cóc ông thầy cãi – Án Lệ

Nguyễn Hóng 7-2-2018 Anh Năm Tài xế quay trở lại quán cóc gặp ông Thầy Cãi. Anh nói, và hỏi: - Dạ thưa ông Thầy, hổm con...

Quán cóc ông thầy cãi: Kiện “ông” BOT

Nguyễn Hóng 28-1-2018 Chú Ba Quê Kiểng dắt một người tới uống cà phê, và giới thiệu: - Đây là ông Thầy. Ông Thầy… Cãi nức...

Quán cóc ông thầy cãi: Bây thưa tao đi…

30-1-2018 Nói về quán cà phê cóc thì ai ai cũng “rành sáu câu vọng cổ”, không cần giải thích chi cho mắc công nữa. Các...