Trang chủ Tags Phan Thế Hải

Tag: Phan Thế Hải

Về cuộc chiến biên giới Việt – Trung

Phan Thế Hải 17-2-2021 Chiều muộn, mở máy ra thấy nhiều bài viết về cuộc chiến biên giới Việt- Trung vào tháng 2/1979. Chuyện này không...

Nguyễn Đình Lộc và “Kiến nghị 72”

Phan Thế Hải 25-1-2021 Sáng sớm mở máy, biết tin cụ Nguyễn Đình Lộc qua đời, cụ ra đi trước khi đảng khai mạc Đại hội...

Dàn xếp trong bóng tối, đảng đang chống lại chính mình

Phan Thế Hải 21-12-2020 Sáng sớm vừa mở mắt ra mình nhận được cuộc gọi, rằng chú đang ở Hà Nội, Hội nghị Trung ương 14...

Tư tưởng Hồ Chí Minh đang bị lấn chiếm, xuyên tạc

Phan Thế Hải 7-10-2020 Điểm này là kiến nghị của tôi từ 15 năm về trước, trước đại hội X. Nay trước thềm Đại hội 13,...