Trang chủ Tags Phạm Sanh Châu

Tag: Phạm Sanh Châu

Vài hàng tâm sự cùng các bạn làm ở Bộ Ngoại giao

FB Đặng Xương Hùng 14-8-2017 Đã từ lâu tôi muốn viết những dòng tâm sự này. Tôi vẫn còn nuôi một hy vọng có thể làm...