Trang chủ Tags Phạm Anh Tuấn

Tag: Phạm Anh Tuấn

Cách Đảng “trả ơn” cho một gia đình nuôi các lãnh đạo đảng cao...

Phạm Anh Tuấn 30-3-2019 Từ 1930 đến đầu 1954 gia đình chúng tôi hết tiền vì nuôi rất nhiều Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng sản...

Một thái độ vô liêm sỉ!

Phạm Anh Tuấn 2-11-2018 Trên “phây” của một quan chức giáo dục hồi hưu từng có thâm niên biên soạn sách giáo khoa của Bộ Giáo...