Trang chủ Tags Nhà Minh

Tag: Nhà Minh

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 67)

Hồ Bạch Thảo 14-1-2022 Xem lại phần 1-66 67. Triều đại Hồ sụp đổ, Minh đặt ách cai trị (tiếp theo) Nhằm bảo vệ guồng máy cai...